Вибори місцеві - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вибори місцеві

ВИ́БОРИ МІСЦЕ́ВІ – безпосереднє волевиявлення членів територіальної громади з метою формування складу представницьких органів місцевого самоврядування шляхом голосування. До В. м. в Україні відносять вибори депутатів ВР АР Крим, рай., обл., рай. у містах, сільс., селищ., міських рад та сільс., селищ., міських голів. В. м. є вільними і відбуваються на основі заг., рівного та прямого виборчого права шляхом таєм. голосування. Депутатів ВР АР Крим, місц. рад та сільс., селищ., міських голів обирають строком на 4 р. Порядок орг-ції підготовки і проведення місц. виборів визначається Конституцією України (1996), Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (2004) та ін. законодав. актами.

В. м. можуть бути черговими, позачерговими, повторними, проміжними або першими (у разі формування нових місц. рад). Чергові В. м. проводяться у зв’язку із закінченням визначеного Конституцією України строку повноважень ВР АР Крим, місц. ради та сільс., селищ., міського голови. Ці вибори відбуваються одночасно з виборами нар. депутатів України. Рішення про проведення чергових В. м. приймає ВР України, крім рішення про проведення чергових виборів депутатів ВР АР Крим, яке приймається ВР АР Крим. Позачерг. В. м. призначаються ВР України у разі дострок. припинення повноважень ВР АР Крим, місц. ради, сільс., селищ., міського голови. Повторні вибори депутата (депутатів) місц. ради, сільс., селищ., міського голови призначаються відповід. територ. виборчою комісією за підстав та в порядку, визначених Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (2004 ). Проміжні вибори депутата місц. ради призначаються територ. виборчою комісією в порядку, встановленому виборчим законом, у разі дострок. припинення повноважень депутата, обраного в одномандат. виборчому окрузі. Перші В. м. призначаються відповідно ВР АР Крим, обласними, Київ. або Севастопольською міською радами, якщо інше не передбачено законом.

Вибори депутатів ВР АР Крим, рай., обл., рай. у містах, міських рад проводяться за пропорц. системою: депутатів обирають за виборчими списками кандидатів у депутати від орг-цій політ. партій, виборчих блоків орг-цій політ. партій у багатомандат. виборчому окрузі, межі якого збігаються відповідно з межами АР Крим, відповід. р-ну, області, р-ну у місті, міської громади, міст Києва та Севастополя. Вибори депутатів сільс., селищних рад проводяться за мажоритар. системою віднос. більшості в одномандат. виборчих округах, на які поділяється вся тер. відповідно села (кількох сіл, жит. яких добровільно об’єдналися у сільс. громаду), с-ща. Вибори сільс., селищ., міських голів проводяться також за мажоритар. виборчою системою віднос. більшості в єдиному одномандат. окрузі, межі якого збігаються з межами відповід. територ. громади.

Право голосу на В. м. мають громадяни України, які належать до відповід. територ. громад, яким на день виборів виповнилося 18 р. Право голосу на виборах депутатів ВР АР Крим мають громадяни України, які проживають на тер. АР Крим та яким на день виборів виповнилося 18 р. Належність громадянина до відповід. територ. громади визначається його місцем проживання на її території згідно із Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (2003). Згідно з Конституцією України не мають право голосу і права бути обраними громадяни, визнані судом недієздатними. Відповідно до положень ст. 3 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (2004) не мають права голосу на В. м. також громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі. Крім того, за цим законом у В. м. не беруть участі військовослужбовці строк. служби.

Депутатом ВР АР Крим може бути обраний громадянин України, який має право голосу, на день виборів досяг 18-річ. віку, проживає в Україні не менше 5-ти р. Депутатом місц. ради та сільс., селищ., міським головою може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг 18-річ. віку та має право голосу відповідно до ст. 70 Конституції України. Не може бути обраним депутатом ВР АР Крим, місц. ради та сільс., селищ., міським головою громадянин України, який має судимість за вчинення умис. злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

Витрати на підготовку і проведення чергових, позачергових та перших В. м. здійснюються виключно за рахунок коштів відповід. місц. бюджету, отриманих як цільова субвенція з Держ. бюджету України, та коштів виборчих фондів місц. орг-цій політ. партій, виборчих блоків місц. орг-цій політ. партій, кандидатів у депутати місц. рад, зареєстрованих в одномандат. виборчих округах, кандидатів на посаду сільс., селищ., міського голови. В усіх ін. випадках, передбачених виборчим законом, вибори проводяться за рахунок коштів відповід. місц. бюджетів.

Виборча комісія АР Крим, відповідна територ. виборча комісія не пізніш як на 5-й день з дня встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює результати В. м. у місц. друк. ЗМІ. Після цього в установленому законом порядку ці виборчі комісії реєструють осіб, обраних депутатами ВР АР Крим, депутатами міських рад та сільс., селищ., міських голів.

М. І. Ставнійчук

Стаття оновлена: 2005