Вибори народних депутатів України - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вибори народних депутатів України

ВИ́БОРИ НАРО́ДНИХ ДЕПУТА́ТІВ УКРАЇ́НИ – безпосереднє волевиявлення громадян України з метою формування конституційного складу Верховної Ради України шляхом голосування. Кількіс. склад ВР України визначається Конституцією України (1996) та складає 450 нар. депутатів України. Порядок орг-ції підготовки і проведення виборів нар. депутатів України визначається Конституцією України, Законом України «Про вибори народних депутатів України» (2004 у редакції 2005), Законом України «Про Центральну виборчу комісію» (2004) та деякими ін. законодав. актами.

Відповідно до ст. 76 Конституції України нар. депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів досяг 21-річ. віку, має право голосу і проживає в Україні протягом остан. 5-ти р. Не може бути обраним до ВР України громадянин, який має судимість за вчинення умис. злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. Згідно із Законом України «Про вибори народних депутатів України» (2004 у редакції 2005) право висування кандидатів у нар. депутати України належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через політ. партії, виборчі блоки політ. партій у порядку, встановленому цим законом.

Вибори нар. депутатів України здійснюються на засадах пропорц. системи з обранням депутатів у багатомандат. заг.-держ. виборчому окрузі за виборчими списками кандидатів у нар. депутати України від політ. партій, виборчих блоків політ. партій. У розподілі мандатів нар. депутатів України беруть участь політ. партії, виборчі блоки політ. партій, виборчі списки яких за підсумками голосування на виборах набрали не менше 3 % голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Участь громадян у виборах нар. депутатів України є добровільною: ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у виборах. Право голосу на виборах мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося 18 р., не мають права голосу громадяни, визнані судом недієздатними. Вибори нар. депутатів України є рівними: громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах. Кожний виборець має один голос і може використати його тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. Вибори нар. депутатів України є прямими: громадяни обирають нар. депутатів України безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кандидатів у нар. депутати України від політ. партії, виборчого блоку політ. партій. Вибори нар. депутатів України є вільними: громадянам України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. Законом забороняється застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких ін. дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця. Голосування на виборах є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Закон України «Про вибори народних депутатів України» (2004 у редакції 2005) забороняє членам виборчих комісій, ін. особам вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст волевиявлення конкрет. виборця.

Виборчий процес здійснюється на засадах законності та заборони незакон. втручання будь-кого у цей процес; політ. плюралізму та багатопартійності; публічності і відкритості; свободи передвиборної агітації, рівного доступу всіх кандидатів і політ. партій, виборчих блоків політ. партій – суб’єктів виборчого процесу до ЗМІ незалежно від їх форми власності, крім ЗМІ, засновниками (власниками) яких є політ. партії; неупередженості органів виконав. влади, органів місц. самоврядування, судів, підпр-в, закладів, установ і орг-цій, їх керівників, ін. посад. і служб. осіб до політ. партій, виборчих блоків політ. партій – суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у нар. депутати України. Початок виборчого процесу оголошує Центр. виборча комісія (ЦВК) у випадках та в строки, встановлені Конституцією України та Законом України «Про вибори народних депутатів України» (2004 у редакції 2005). Завершується виборчий процес через 15 днів після офіц. оприлюднення ЦВК результатів виборів нар. депутатів України.

Вибори нар. депутатів України можуть бути черговими або позачерговими. Чергові вибори депутатів проводяться у зв’язку із закінченням конституц. строку повноважень ВР України і не потребують окремого рішення про їх призначення. Ці вибори відбуваються в останню неділю березня остан. року повноважень ВР України. Виборчий процес чергових виборів депутатів розпочинається за 120 днів до дня виборів. ЦВК оголошує про початок виборчого процесу не пізніше ніж за 125 днів до дня виборів. Позачерг. вибори депутатів призначаються Президентом України з підстав і в порядку, встановлених Конституцією України. Позачерг. вибори відбуваються в останню неділю 60-ден. строку з дня опублікування Указу Президента України про дострок. припинення повноважень ВР України, виданого відповідно до Конституції України. Виборчий процес позачерг. виборів нар. депутатів України починається з дня, наступного після дня опублікування зазначеного Указу Президента України.

Вибори нар. депутатів України проводяться в єдиному заг.-держ. багатомандат. виборчому окрузі, який включає в себе всю тер. України та закордон. виборчий округ. Для проведення виборів тер. України поділяється на 225 територ. виборчих округів, які утворюються ЦВК у порядку та строки, визначені виборчим законом. Крім того, для підготовки орг-ції і проведення голосування та підрахунку голосів виборців утворюються виборчі дільниці. Виборча дільниця може бути звичайною (утворюється для орг-ції голосування виборців за місцем їх проживання), спеціальною (утворюється у стаціонар. лікув. закладі, на судні, яке перебуває в день голосування у плаванні під Держ. Прапором України, на поляр. станції України, в установі кримінал.-виконав. системи або в ін. місцях тимчас. перебування виборців з обмеженими можливостями пересування) або закордонною (утворюється при дипломат. чи ін. офіц. представництві, консул. установі України за кордоном, у військ. частині (формуванні), дислок. за межами України). Підготовка та проведення виборів нар. депутатів України у територ. виборчих округах здійснюється 225-ма окруж. виборчими комісіями, на виборчих дільницях – дільнич. виборчими комісіями.

Депутат. мандати розподіляються між виборчими списками кандидатів у нар. депутати України від політ. партій, виборчих блоків політ. партій пропорційно до кількості отриманих голосів виборців кандидатами у нар. депутати України, включеними до виборчих списків політ. партій, виборчих блоків політ. партій, що отримали не менше як 3 % голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. ЦВК встановлює сумарну кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у нар. депутати України, включених до виборчих списків політ. партій, виборчих блоків політ. партій, що отримали не менше як 3 % голосів виборців. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутат. мандата (виборча квота), обчислюється шляхом ділення зазначеної вище сумар. кількості голосів виборців на число депутат. мандатів, яке дорівнює кількіс. складу ВР України, визначеному Конституцією України. Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у нар. депутати України, включених до виборчого списку цієї політ. партії, виборчого блоку політ. партій, ділиться на виборчу квоту. Ціла частина отриманого числа становить кількість депутат. мандатів, що отримали кандидати у нар. депутати України від цієї політ. партії, виборчого блоку політ. партій. Дроб. залишки враховуються при розподілі решти депутат. мандатів у визначеному законом порядку. Результатом виборів є визначення в порядку черговості у виборчих списках політ. партій, виборчих блоків політ. партій осіб, обраних нар. депутатами України від політ. партій, виборчих блоків політ. партій, відповідно до кількості депутат. мандатів, отриманих виборчими списками партій (блоків).

ЦВК не пізніш як на 5-й день з дня встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює результати виборів нар. депутатів України в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр». Список обраних нар. депутатів України публікується із зазначенням в алфавіт. порядку їх прізвища, імені, по батькові, року народження, освіти, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб’єкта висування. Після цього ЦВК реєструє осіб, обраних нар. депутатами України, у визначеному законом порядку.

У незалеж. Україні вибори нар. депутатів України проводилися в 1991, 1994, 1998 і 2002. Вибори нар. депутатів України 1991 та позачерг. парламент. вибори 1994 проводилися за мажоритар. виборчою системою, 1998 та 2002 – за змішаною мажоритар.-пропорц. виборчою системою. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, під час виборів 1998 та 2002 склала відповідно 26 571 273 виборці (70,78 % від кількості виборців, включених до списків виборців) та 25 909 407 виборців (69,26 % від кількості виборців, включених до списків виборців). За результатами виборів нар. депутатів України 1998 в багатомандат. заг.-держ. виборчому окрузі до парламенту увійшли такі політ. партії, виборчі блоки політ. партій: КПУ, за список кандидатів від якої подали голоси 6 550 353 виборці (24,65 % від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні); НРУ, за список кандидатів від якого подали голоси 2 498 262 виборці (9,40 %); виборчий блок Соціаліст. партії України (СПУ) та Селян. партії України «За правду, за народ, за Україну!», за список кандидатів від якого подали голоси 2 273 788 виборців (8,56 %); Партія Зелених України, за список кандидатів від якого подали голоси 1 444 264 виборці (5,43 %); НДП, за список кандидатів від якої подали голоси 1 331 460 виборців (5,01 %); Всеукр. об’єдн. «Громада», за список кандидатів від якого подали голоси 1 242 235 виборців (4,67 %); Прогрес. соціаліст. партія України, за список кандидатів від якої подали голоси 1 075 118 виборців (4,05 %); С.-д. партія України (об’єднана) – СДПУ(о), за список кандидатів від якої подали голоси 1 066 113 виборців (4,01 %). Переможцями виборів нар. депутатів України у 2002 в багатомандат. заг.-держ. виборчому окрузі стали: виборчий блок політ. партій «Блок Віктора Ющенка “Наша Україна”», за якого проголосувало 6 108 088 виборців (23,57 % від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні); КПУ, за яку проголосувало 5 178 074 виборці (19,98 %); виборчий блок політ. партій «За Єдину Україну!», за який проголосувало 3 051 056 виборців (11,77 %); виборчий блок політ. партій «Виборчий блок Юлії Тимошенко», за який проголосувало 1 882 087 виборців (7,26 %); СПУ, за яку проголосувало 1 780 642 виборці (6,87 %); СДПУ(о), за яку проголосував 1 626 721 виборець (6,27 %).

М. І. Ставнійчук

Стаття оновлена: 2005