Вибори президента України - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вибори президента України

ВИ́БОРИ ПРЕЗИДЕ́НТА УКРАЇ́НИ – безпосереднє волевиявлення громадян України щодо персонального заміщення посади Глави Української Держави. Порядок орг-ції підготовки і проведення виборів Президента України визначаються Конституцією України (1996), Законом України «Про вибори Президента України» (1999 у редакції 2004), Законом України «Про Центральну виборчу комісію» (2004) та деякими ін. законодав. актами.

Відповідно до ст. 103 Конституції України Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг 35-річ. віку, має право голосу, володіє держ. мовою і проживає в Україні протягом 10-ти остан. перед днем виборів років. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж 2 строки підряд. Крім того, не може бути висунутим кандидатом на пост Президента України громадянин, який має судимість за вчинення умис. злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку. Право висування кандидата на пост Президента України належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через політ. партії та їх виборчі блоки, а також самовисуванням у порядку, визначеному Законом.

Відповідно до Конституції України та Закону України «Про вибори Президента України» (1999 у редакції 2004) Президент України обирається громадянами України на основі заг., рівного і прямого виборчого права шляхом таєм. голосування. Право голосу на виборах мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося 18 р. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.

Вибори Президента України можуть бути черговими, позачерговими та повторними. Вибори призначає ВР України, про що приймає постанову. Чергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю жовтня 5-го р. повноважень Президента України. Виборчий процес чергових виборів Президента України розпочинається за 120 днів до дня виборів. Позачерг. вибори Президента України відбуваються в останню неділю 90-ден. строку з дня проголошення Президентом України особисто заяви про свою відставку на засіданні ВР України, опублікування рішення ВР України про підтвердження неможливості виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я, опублікування рішення ВР України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, прийняття постанови ВР України про призначення позачерг. виборів у зв’язку зі смертю Президента України. Повторні вибори Президента України відбуваються в останню неділю 90-ден. строку з дня прийняття постанови ВР України про призначення повтор. виборів. Подання про призначення повтор. виборів вноситься до ВР України Центр. виборчою комісією (ЦВК) у випадках, передбачених законом.

Вибори Президента України проводяться по єдиному заг.-держ. одномандат. виборчому округу, який включає в себе всю тер. України. Для проведення виборів тер. держави поділяється на 225 територ. виборчих округів, рішення про утворення яких приймається ЦВК. Крім того, відповідно до Закону України «Про вибори Президента України» (1999 у редакції 2004) утворюється також окремий закордон. територ. виборчий округ. Для проведення голосування та підрахунку голосів тер. сіл, с-щ, міст, р-нів у містах, що входять до складу територ. виборчого округу, поділяється на виборчі дільниці. Виборча дільниця може бути звичай. (утворюється для орг-ції голосування виборців за місцем їх проживання), спеціал. (утворюється у стаціонар. лікув. закладі, на судні, яке перебуває у день виборів у плаванні під Держ. Прапором України, на поляр. станції України, в установі кримінал.-виконав. системи та ін. місцях тимчас. перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, а також, як виняток, може бути утворена на тер. військ. частини (формування), дислок. на знач. відстані від насел. пунктів) та закордонною (утворюється при дипломат. та ін. офіц. представництві, консул. установі України за кордоном, у військ. частині (формуванні), дислок. за межами України). Усі закордонні виборчі дільниці складають окремий закордон. виборчий округ. Систему виборчих комісій складають ЦВК, 225 територ. виборчих комісій та дільничні виборчі комісії.

Витрати на підготовку і проведення виборів Президента України здійснюються виключно за рахунок коштів Держ. бюджету України та коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, які використовуються для фінансування передвиборної агітації. Фінанс. забезпечення підготовки і проведення виборів за рахунок коштів Держ. бюджету України здійснюється ЦВК, яка є гол. розпорядником цих коштів. Обсяг таких коштів за поданням ЦВК передбачається окремим рядком у законі про Держ. бюджет України.

Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Держ. бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, та коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України. Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. У передвиборній агітації заборонено брати участь особам, які не є громадянами України; органам виконав. влади та місц. самоврядування, їх посад. і службовим особам; членам виборчих комісій під час виконання обов’язків членів виборчих комісій.

Голосування проводиться від 8-ї до 20-ї год. Виборчі бюлетені для голосування на виборах Президента України є документами суворої звітності. Затвердження форми і тексту виборчого бюлетеня та забезпечення їх виготовлення у централіз. порядку здійснюється ЦВК.

Обраним у день виборів Президента України (результати встановлюються ЦВК) вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено не більше 2-х кандидатів на пост Президента України і за результатами голосування у день виборів Президента України жоден кандидат не був обраний, ЦВК приймає рішення про звернення до ВР України з поданням про призначення повтор. виборів Президента України. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено більше 2-х кандидатів на пост Президента України і за результатами голосування у день виборів Президента України жоден кандидат не був обраний, ЦВК приймає рішення про проведення повтор. голосування, яке призначається на 3-ю неділю після дня виборів. До виборчого бюлетеня для повтор. голосування включаються 2 кандидати на пост Президента України, які у підсумку голосування у день виборів одержали найбільшу кількість голосів, не враховуючи тих кандидатів, які після дня виборів зняли свої кандидатури. Якщо до виборчого бюлетеня для повтор. голосування було внесено 2 кандидати, обраним Президентом України за підсумками повтор. голосування вважається той, який одержав більшу кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Якщо до виборчого бюлетеня для повтор. голосування було включено лише одну кандидатуру, кандидат вважається обраним Президентом України, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Якщо в результаті повтор. голосування обидва кандидати, що балотувалися, набрали однакову кількість голосів, або якщо голосування проводилося по одній кандидатурі, і вона не отримала більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, вибори Президента України вважаються такими, що не відбулися.

ЦВК не пізніш як на 3-й день з дня встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює результати виборів Президента України в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» із зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента України, його року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб’єкта висування. Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше як через 30 днів після офіц. оголошення результатів виборів та набуває повноважень з моменту складення присяги Українському народові на урочистому засіданні ВР України.

У незалеж. Україні вибори Президента України проводилися 1991, 1994, 1999 та 2004. У 1991 Президентом України був обраний Л. Кравчук, за якого проголосував 19 643 481 виборець (61,59 % від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні). Двічі поспіль під час позачерг. виборів 1994 та чергових виборів 1999 Президентом України був обраний Л. Кучма, за якого віддали голоси відповідно 14 017 684 виборці (52,14 % від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні) 1994 та 15 870 722 виборці (56,25 %) 1999. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, становила відповідно 26 480 671 виборець (70,37 % від кількості виборців, включених до списків виборців) 1994 та 28 212 484 виборці (74,87 %) 1999.

У результаті проведення виборів 2004 Президентом України був обраний В. Ющенко. Особливістю цих виборів було проведення 3-х голосувань: голосування в день виборів 31 жовтня 2004 та повтор. голосувань 21 листопада і 26 грудня 2004. Останнє було проведено згідно з рішенням Верховного Суду України від 3 грудня 2004 у справі за скаргою на бездіяльність ЦВК, дії з встановлення результатів повтор. голосування та на рішення про оголошення Президентом України В. Януковича. Повторне голосування на виборах Президента України відбувалося на підставі Закону України «Про вибори Президента України» (1999 у редакції 2004), а також Закону України «Про особливості застосування Закону України “Про вибори Президента України” при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року», прийнятого 8 грудня 2004. За Президента України В. Ющенка 26 грудня 2004 проголосувало 15 115 712 виборців (51,99 % від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні). Кількість виборців, які взяли участь у цьому голосуванні, становила 29 068 971 особа (77,20 % від кількості виборців, включених до списків виборців).

М. І. Ставнійчук

Стаття оновлена: 2005