Вид мистецтва - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вид мистецтва

ВИД МИСТЕ́ЦТВА – історично сформована форма художньо-образного відтворення дійсності, що відрізняється способом відтворення і характером матеріалу, з якого створюються твори мистецтва. Кожен В. м. має свої особливості образ. мислення та специф. художню мову. За характером худож. матеріалу розрізняють В. м.: просторові (архітектура, декоративно-ужиткове мистецтво, скульптура, живопис, графіка, орнамент; твори цих В. м. – об’ємні та площинні матер. об’єкти і предмети, виконані з каменю, металу, бетону, дерева, скла, сипких тіл, полотна, паперу з можливим використанням природ. або привнесеного кольору), часові (музика, танець, пантоміма) та синтетичні (охоплюють театр та кіно, поєднуючи в собі риси просторових та часових мист-в; у театр. виставі, переважно в умовному просторово-живопис. середовищі декорацій, гра акторів може переходити в танець, спів, пантоміму під музику чи без неї). Специфічні форми синтет. мист-ва – нар. карнавал. гуляння та ритуал. свята й дійства, що виконуються за усталеним сценарієм з елементами імпровізації та варіації сюжету, місця проведення. Вони відбуваються переважно у звичай. побут. та природ. середовищах, під час відзначення календар., церк. та родин. свят. Літ-ру як В. м. розглядають окремо. За способом відтворення реальності виділяють образотворчі та виражальні В. м. Перші з них створюють художні образи, подібні до об’єктів, наявних у реальності (скульптура, живопис, графіка, танець та пантоміма); другі створюють образи без прямого зв’язку з навколишнім життям (арх-ра, музика, орнамент), впливаючи переважно на емоц. сферу людини. Особливість усіх В. м. – здатність пробуджувати в людях особливий емоц. стан із розмаїтим спектром настроїв. Кожен В. м. має свій об’єкт худож. освоєння та матеріал, з якого створюється твір мист-ва (з цим пов’язано специфіку професій. ремесла та худож. навчання митця). Еволюція сусп-ва породжує нові види та різновиди мист-ва (напр., фотографія, інсталяція, анімац. кіно, телебачення, театралізов. шоу, демонстрації мод, вручення престиж. премій), так і їх нові зображал. можливості (електронні муз. інструменти, ефекти накладання звукозапису, нові буд., скульптурні та живописні матеріали). Це змінює усталену структуру традиц. взаємодії В. м., що пов’язано з розвитком наук.-тех. бази люд. цивілізації. Призначення В. м. – цілісне сусп. виховання особистості, її емоц. та інтелект. розвиток. У худож.-образ. формі В. м. моделюють реал. люд. життя, створюючи його уявне продовження, доповнюючи життєвий досвід особистості. В. м. можуть бути спрямов. або на засвоєння традиц., перевір. часом істор. форм культури, а через них – на комплексне високодуховне виховання особистості (т. зв. високе, класичне мист-во), або ж на отримання поверхових, швидкоминучих емоц. вражень, доступ. пересіч. індивідууму (ерзац-, поп-, мас-культура).

С. М. Бушак

Стаття оновлена: 2005