Видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького Музей — Енциклопедія Сучасної України

Видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького Музей

ВИДАТНИ́Х ДІЯЧІ́В УКРАЇ́НСЬКОЇ КУЛЬТУ́РИ ЛЕ́СІ УКРАЇ́НКИ, М. ЛИ́СЕНКА, П. САКСАГА́НСЬКОГО, М. СТАРИ́ЦЬКОГО Музей Створ. 1987 на базі Київ. літ.-мемор. музею Лесі Українки та Київ. будинку музею М. Лисенка. Підпорядк. Гол. упр. культури і мист-в Київ. міськдержадміністрації. Структура Музею зумовлена істор. фактом: наприкінці 19 – на поч. 20 ст. у близькому сусідстві оселилися родини визнач. укр. митців. Об’єднані давньою дружбою, спіл. твор. інтересами, актив. громадян. позицією, спрямов. на піднесення нац. самосвідомості, ці родини створили унікал. осередок укр. культури, який сучасники називали укр. Парнасом. Мемор. будинки розташ. у кварталі між вул. П. Саксаганського, № 93–97 та вул. Жилянська, № 96. Гол. завдання Музею – відтворити сучас. центр укр. культури. У колекції (50 тис. експонатів) – мемор. речі, архівні матеріали, книги, картини 2-ї пол. 19 – поч. 20 ст., нар. муз. інструменти з колекції М. Лисенка, прижиттєві портрети корифеїв укр. культури та чл. їхніх родин, зразки укр. вишивок Олени Пчілки. Співробітники Музею на основі докум. матеріалів підготували видання: «Леся Українка. Сюжети з життя в ілюстраціях і документах» (К., 2001), «Микола Лисенко. Листи. 1867– 1912», «Д. Ревуцький. М. Лисенко. Повернення першоджерел» (2003). Експозиції розміщено у 4-х мемор. будинках, об’єднаних спіл. територією. Мемор. музеї функціонують на правах н.-д. відділів. Експозиції знайомлять із життєвим шляхом та доробком митців, їхнім місцем і значенням у розвитку укр. літ-ри, музики, театру, культур. і громад. життя тієї доби. Мемор. квартиру Косачів відкрито 1991, літ. експозицію музею Лесі Українки – 1996. Експозиція музею М. Лисенка існує від 1980 (до 1987 – у складі ДМТМК). Музей М. Старицького відкрито 2002. Експозиція складається з двох частин: мемор. квартири та залів, присвяч. нащадкам письменника. Створюється музей П. Саксаганського. На базі Музею діє літ.-мист. клуб «Родина». Від 2001 проводиться конкурс юних поетів «Надія», засн. до 130-річчя від дня народж. Лесі Українки. Дир. – Н. Терехова (від 2003).

Літ.: Меморіальний будинок-музей М. В. Лисенка в Києві: Фотоальбом. К., 1983; Київський музей Лесі Українки: Буклет. К., 1996.

Статтю оновлено: 2005
Цитувати статтю
Н. П. Колчанова . Видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького Музей // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=33946 (дата звернення: 02.03.2021).