Виїзд з України і в’їзд в Україну — Енциклопедія Сучасної України

Виїзд з України і в’їзд в Україну

ВИ́ЇЗД З УКРАЇ́НИ І В’Ї́ЗД В УКРАЇ́НУ – право людини і громадянина вільно залишати територію України та в будь-який час повернутися, а також право іноземців та осіб без громадянства відвідувати Україну з тією чи іншою метою. Право на вільний В. з У. і в. в У. громадяни України здобули лише після проголошення незалежності, оскільки за часів СРСР вони могли вільно виїжджати лише в ін. респ. СРСР. Тільки обмежене коло осіб, після складних і тривалих перевірок на політ. лояльність, могло виїхати за кордон, причому право виїзду з України у т. зв. капіталістичні країни надавалось у винятк. випадках, якими не вважались навіть смерть чи тяжка хвороба близького родича. Втеча за кордон у СРСР розглядалась як злочин і тривалий час каралася смерт. карою.

Відповідно до Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» громадянин України не може бути обмежений у праві на в’їзд і виїзд з України, окрім випадків, передбачених цим Законом. Документами, що дають право на В. з У. та в. в У., є: паспорт громадянина України для виїзду за кордон; проїзний документ дитини; дипломатич. паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка, а також (у передбач. міжнар. договорами України випадках) – ін. документи. У разі їх втрати документом, що дає право на в’їзд в Україну, є посвідчення особи на повернення, яке видається дипломатич. представництвами чи консул. установами України за кордоном. Перетинання держ. кордону здійснюється у пунктах пропуску після пред’явлення одного із зазнач. документів. Законом встановлено і порядок оформлення документів для виїзду громадян України за кордон, зокрема громадянинові України може бути тимчас. відмовлено у видачі такого документа, якщо: він обізнаний з відомостями, які становлять держ. таємницю; засудж. за вчинення злочину; ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням; свідомо сповістив про себе неправдиві відомості; підлягає призову на строкову військ. службу; перебуває під адм. наглядом міліції; щодо нього подано цивіл. позов до суду; діють неврегульов. аліментні, договірні чи ін. невиконані зобов’язання; порушено кримінал. справу. Всі ці обмеження мають визначений законом тимчас. характер.

Відповідно до Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» іноземці та особи без громадянства можуть в’їжджати в Україну за дійсними паспорт. документами. При цьому вони повинні одержати у встановленому порядку в’їзну візу, якщо наявність ін. документів не передбачена законодавством України. В’їзд в Україну іноземцю та особі без громадянства не дозволяється: в інтересах забезпечення безпеки України або охорони громад. порядку; якщо це необхідно для охорони здоров’я, захисту прав і закон. інтересів громадян України та ін. осіб, що проживають в Україні; якщо при порушенні клопотання про в’їзд в Україну він подав про себе зумисно неправдиві відомості або підроблені документи; якщо його паспорт. документ, віза підроблені, зіпсовані чи не відповідають встановленому зразку або належать ін. особі; якщо він у пункті пропуску через держ. кордон України порушив правила його перетинання, митні правила, санітарні норми чи правила або не виконав законних вимог посадових осіб Держ. прикордон. служби України, митних та ін. органів, що здійснюють контроль на держ. кордоні; якщо встановлено факти порушення ним законодавства України під час попереднього перебування в Україні. Іноземці та особи без громадянства виїжджають з України за дійсними паспорт. документами. Іноземці та особи без громадянства, яким надано статус біженця в Україні, мають рівні з громадянами України права на вільне залишення тер. України, окрім обмежень, які встановлюються законом. Виїзд з України іноземцю та особі без громадянства не дозволяється, якщо щодо нього ведеться дізнання чи попереднє слідство або кримінал. справа розглядається судом; його засуджено за вчинення злочину; його виїзд суперечить інтересам забезпечення безпеки України. Ці обмеження мають визначений законом тимчас. характер. Виїзд з України іноземця та особи без громадянства може бути відкладений до виконання ним майнових зобов’язань перед фіз. та юрид. особами в Україні. Транзит. проїзд іноземців та осіб без громадянства через тер. України в країну призначення дозволяється за наявності транзит. віз, якщо наявність ін. документів не передбачена законодавством України. Правила В. з У. та в. в У. і транзит. проїзду через її тер. іноземців та осіб без громадянства встановлюються КМ України. Певні положення щодо виїзду іноземців та осіб без громадянства з України встановлені також Законом «Про імміграцію», зокрема відповідно до нього особа, стосовно якої прийнято рішення про скасування дозволу на імміграцію, повинна виїхати з України протягом місяця з дня отримання копії цього рішення. Якщо за цей час особа не виїхала з України, вона підлягає видворенню у порядку, передбач. законодавством України.

М. І. Хавронюк

Статтю оновлено: 2005

Покликання на статтю
М. І. Хавронюк . Виїзд з України і в’їзд в Україну // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=33975 (дата звернення: 23.04.2021)