Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах

«ВИМІ́РЮВАЛЬНА ТА ОБЧИ́СЛЮВАЛЬНА ТЕ́ХНІКА В ТЕХНОЛОГІ́ЧНИХ ПРОЦЕ́САХ» – міжнародний науково-технічний журнал. Засн. 1997. Видавець – Хмельн. ун-т. Гол. ред. – І. Троцишин (від 1997). Спочатку виходив 2 рази на рік, від 1998 – щокварталу накладом 150 прим. Статті друкує мовою оригіналу. Публікує матеріали із заг. питань метрології, вимірюв. техніки і технологій, оптич. та фіз.-хім., електро- та радіотех. вимірювань, інформ.-вимірюв. та обчислюв. систем і комплексів у технол. процесах тощо. Щорічно проводить наук.-тех. конф., видає збірники наук. праць.

Ю. О. Скрипник

Стаття оновлена: 2005