Вимірювальна техніка та метрологія - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вимірювальна техніка та метрологія

«ВИМІ́РЮВАЛЬНА ТЕ́ХНІКА ТА МЕТРОЛО́ГІЯ» – міжвідомчий науково-технічний збірник. Засн. 1996 Нац. ун-том «Львів. політехніка». Виходить укр. мовою один раз на рік. Наклад – 200 прим. Розділи: «Опрацювання та перетворення вимірювальних сигналів», «Засоби вимірювань електричних та магнітних величин», «Засоби вимірювань теплових величин», «Вимірювання неелектричних величин», «Біомедичні вимірювання та прилади», «Вимірювальні перетворювачі», «Вимірювальні системи», «Автоматизація експериментальних досліджень», «Стандартизація та сертифікація», «Проблеми вимірювань в народному господарстві». Відп. ред. – Б. Стадник (від 1996).

Ю. Я. Бобало

Статтю оновлено: 2005