Винарська Олена Іванівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Винарська Олена Іванівна


Винарська Олена  Іванівна

ВИНА́РСЬКА Олена Іванівна (09. 01. 1950, ст. Домна Читин. обл., РФ) – лікар. Д-р мед. н. (2001). Закін. Київ. мед. ін-т (1973). Працювала лікарем. Від 1980 – в Ін-ті гігієни та мед. екології АМНУ (Київ): від 1992 – зав. лаб. імунології в гігієні, від 2003 – кер. філії каф. екології Нац. авіац. ун-ту. Вивчала вплив хім., фіз., біол. та антропоген. факторів на імунну систему організму на територіях з різним ступенем забруднення. Розробила теор., методол. та практ. питання використання імунол. критеріїв оцінки впливу факторів на здоров’я населення.

Пр.: Імуномодуляція та імуномодифікація при комбінованій дії алергену й імуносупресору // Мед. перспективи. 1997. Т. 2, № 3; К вопросу использования биомаркеров в иммунологических исследованиях // Довкілля та здоров’я. 1998. № 3; Особливості імунного статусу дитячого населення при поєднаній дії хімічних і біологічних факторів навколишнього середовища // Мед. перспективи. 1999. Т. 4, № 4; Імунотоксичні ефекти за комбінованої дії нітритів, нітратів та хлороформу // Довкілля та здоров’я. 2003. № 4 (співавт.).

Статтю оновлено: 2005