Виноградов Костянтин Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Виноградов Костянтин  Олександрович

ВИНОГРА́ДОВ Костянтин Олександрович (19. 01(01. 02). 1902, м. Ревель, нині Таллінн – 21. 12. 1989, Одеса) – фахівець у галузі біології моря. Чоловік З. Аблямітової, батько О. Виноградова. Д-р біол. н. (1947), проф. (1951). Держ. нагороди СРСР. Закін. Харків. ІНО (1928). Працював н. с. (1929–32), дир. (1937–41, 1944–52) Карадаз. біол. станції Моск. т-ва дослідників природи. 1933–36 – засн. і зав. Камчат. мор. станції (м. Петропавловськ-Камчатський, РФ) Держ. гідролог. ін-ту Гідрометеослужби СРСР (Ленінград), одночасно 1932–37 – н. с. цього Ін-ту. У 30-х рр. був репрес., відразу звільн. Під час 2-ї світ. війни працював зав. групи зообентосу Ін-ту зоології та біології АН УРСР (Уфа, Башкортостан, РФ). 1953–63 – засн. і зав. Одес. біол. станції Ін-ту гідробіології АН УРСР; 1963–72 – кер. Одес. відділ. Ін-ту біології пд. морів (Севастополь), одночасно 1970– 72 – заст. дир. цього Ін-ту; 1974– 87 – ст. н. с.-консультант Одес. відділ. Азово-Чорномор. ін-ту мор. риб. госп-ва та океанографії (1974–87). Президент Одес. відділ. Всесоюз. гідробіол. т-ва (1963–74), заст. президента Всесоюз. гідробіол. т-ва (1971–76). Наук. дослідж. присвяч. питанням фауністики та біогеографії, а також історії гідробіол. досліджень. Очолював експедиції у Чорному, Азов., Каспій. та Середзем. морях. Вивчав фауну багатощетинк. червів (поліхет) Чорного моря.

Пр.: К фауне кольчатых червей (Polychаeta) Черного моря // Тр. Карадаг. биол. станции. 1949. Вып. 8; Очерки по истории отечественных гидробиологических исследований на Черном море. К., 1958; Іхтіофауна північно-західної частини Чорного моря. К., 1960; Экологическая биогеография контактных зон моря. К., 1968 (співавт.); К истории изучения биологических ресурсов Черного моря // История регионал. исследований биол. ресурсов гидросферы и их использование. Москва, 1982.

Літ.: Константин Александрович Виноградов: Биобиблиогр. указ. лит-ры. О., 1984; Жирмунский А. В., Золотарев В. Н., Макаров Ю. Н. Константин Александрович Виноградов // БМ. 1985. № 1; Видные ученые Одессы.

М. А. Винникова

Стаття оновлена: 2005