Виноградов Сергій Сергійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Виноградов Сергій  Сергійович

ВИНОГРА́ДОВ Сергій Сергійович (04. 08. 1948, Риґа) – радіофізик. Д-р фіз.-мат. н. (1988), проф. (1997). Закін. Харків. ін-т радіоелектроніки (1971). Працював у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р АН УРСР (Харків, 1971–74), Ін-ті радіофізики та електроніки НАНУ (1978–88 і 2000–01); у 1988–2000 – у Харків. академії міського госп-ва: проф., від 1990 – зав. каф. фізики. Осн. напрям наук. діяльності – роз-роблення строгих матем. методів розв’язання задач дифракції та поширення електромагніт. хвиль. Нині мешкає в Австралії.

Пр.: Дифракция плоской волны на структуре, состоящей из идеального жесткого диска и сферического зеркала // Докл. АН УССР. Сер. А. 1983. № 7; Распределение замороженного магнитного поля в двухсвязном сверхпроводнике сферической формы // ЖТФ. 1987. Т. 57, № 2; Canonical Problems in Scattering and Potential Theory. Part 1: Canonical Structures in Potential Theory. 2001; Part II: Acoustic and Electromagnetic Diffraction by Canonical Structures. 2002 (співавт.).

І. Є. Почаніна

Стаття оновлена: 2005