Винокур Іон Срульович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Винокур Іон  Срульович

ВИНОКУ́Р Іон Срульович (04. 07. 1930, с. Ружин, нині смт Житомир. обл. – 19. 09. 2006, Київ, похов. у с. Капітанівка Києво-Святошин. р-ну Київ. обл.) – історик, археолог. Д-р істор. н. (1978), проф. (1980). Закін. Чернів. ун-т (1953). Працював у Житомир. обл. краєзнав. музеї (1953–57); зав. істор. музею Чернів. ун-ту (1957– 63); від 1963 – у Кам’янець-Поділ. пед. ун-ті (Хмельн. обл.): від 1991 – зав. каф. історії Сх. Європи і археології; від 2005 – зав. каф. гуманітар. наук Київ. славістич. ун-ту. Досліджував проблеми слов’яно-руської археології, зокрема черняхів. культуру, ранньосередньовіч. слов’ян. (5–6 ст.) та давньоруські пам’ятки. Проводив археол. експедиції у Житомир. (1953– 57) та Чернів. (1957–63) областях. Від 1963 щорічно очолював Поділ. експедицію Кам’янець-Поділ. пед. ун-ту, вів розкопки черняхів. і ранньосередньовіч. пам’яток у Серед. Подністров’ї, Пд. Побужжі та на Волино-Поділ. прикордонні.

Пр.: Старожитності Східної Волині першої половини 1 тис. н. е. Чц., 1960; Історія та культура черняхівських племен Дністро-Дніпровського межиріччя II–V ст. н. е. К., 1972; Від кам’яного віку до середньовіччя. К.; О., 1985; Столиця давньоруського Пониззя. Кам’янець-Подільський, 1994 (співавт.); Давня і середньовічна історія України. К., 1996; Слов’янські ювеліри Подністров’я. Кам’янець-Подільський, 1997; Черняхівська культура: Витоки і доля. Кам’янець-Подільський, 2000; Історія України: Експерим. підруч. Т., 2002 (співавт.).

Літ.: Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців XIX–XX ст. Кам’янець-Подільський, 1993; Баженов Л. В., Костриця М. Ю., Прокопчук В. С. Вчений європейського рівня: І. С. Винокур. Ж., 2005; Іон Винокур: подвижництво в освіті і науці. Кам’янець-Подільський, 2010.

М. Ю. Костриця

Статтю оновлено: 2017