Висоцька Наталія Олександрівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Висоцька Наталія Олександрівна


Висоцька Наталія  Олександрівна

ВИСО́ЦЬКА Наталія Олександрівна (24. 11. 1929, Луганськ) – хімік. Д-р хім. н. (1975). Закін. Київ. ун-т (1952). У 1952–92 – в Ін-ті фіз. хімії АНУ: 1967–78 – ст. н. с., 1978–80 – зав. лаб., 1980–86 – зав. відділу, 1986–92 – пров. н. с. Виконала системат. дослідж. ізотопного обміну кисню у водних розчинах багатьох неорган. кислот і їх солей; процесів радіацій. окиснення моно- та поліциклічних аромат. вуглеводнів у водних розчинах, виявивши закономірності, які пов’язують радіаційну стійкість цих сполук у реакціях гідроксилювання з параметрами, що характеризують їх реакційну здатність. Розробила наук. основи дії іонізуючого випромінювання на водні розчини стійких полідисперсних систем з метою створення радіацій. технології знезараження й утилізації відходів біол. очисних споруд і стоків тваринницьких комплексів.

Пр.: Изотопный обмен кислорода в растворах кислот и солей и его механизм // ЖФХ. 1958. Т. 32, № 7 (співавт.); Изучение окисления бензола и фенола перазотистой кислотой и салицилового альдегида реактивом Фентона // Докл. АН СССР. 1963. Т. 148, № 2; Реакционная способность радикалов ОН, О, НО2 и атомов кислорода в водных растворах ароматических соединений // УХ. 1973. Т. 43, № 10; Радиационная обработка осадков сточных вод. К., 1980 (співавт.); Радиационные методы обезвреживания отходов для сельскохозяйственного использования. Москва, 1984 (співавт.).

Статтю оновлено: 2005