Висоцький Зиновій Зиновійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Висоцький Зиновій  Зиновійович

ВИСО́ЦЬКИЙ Зиновій Зиновійович (02. 04. 1923, Харків – 19. 10. 1993, С.-Петербург) – хімік. Д-р хім. н. (1972), проф. (1990). Учасник 2-ї світ. війни, уряд. нагороди. Навч. у Ленінгр. хім.-технол. ін-ті (1940–41), Ленінгр. ун-ті (1946– 48), закін. Київ. ун-т (1949). Працював 1952–72 в Ін-ті фіз. хімії АН УРСР (Київ): від 1959 – ст. н. с.; від 1972 – зав. лаб. наук.-тех. інформації НДІ синтет. каучуку (С.-Петербург). Наук. дослідж. у галузі гетерогенно-гомоген. ланцюг. реакцій і адсорбції. Пров. референт із газової адсорбції у ж. «Хімія» (1955–90), перекладач вид-ва іноз. літ-ри «Мир».

Пр.: Особый случай пористой структуры у смешанных сорбентов в сорбционной области // УХЖ. 1956. Вып. 22, № 4; Получение и свойства специфических сорбентов // Получение, структура и свойства сорбентов. Ленинград, 1959 (співавт.); Новые методы получения силикагеля // Там само (співавт.); Зависимость сорбции катионов щелочных металлов на силикагелях от кислотности раствора // Докл. АН СССР. 1967. Вып. 175, № 3 (співавт.); Очерк истории химии дисперсных кремнеземов. К., 1971.

В. Г. Ільїн

Стаття оновлена: 2005