Височанський Іларіон Володимирович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Височанський Іларіон  Володимирович

ВИСОЧА́НСЬКИЙ Іларіон Володимирович (11. 04. 1935, с. Мохнате, нині Турків. р-ну Львів. обл.) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1995). Закін. Львів. політех. ін-т (1957). Відтоді працював у тресті «Харківнафтогазрозвідка» (нині ВО «Полтавнафтогазгеологія»); водночас 1977– 78 – ст. н. с. Ін-ту геології і геохімії горючих копалин (Львів), 1980–84 – гол. геолог-консультант Ін-ту розвідки і розробки нафтових і газових родовищ (м. Гоммерн, Німеччина); 1988– 99 – у Харків. ун-ті: 1997–99 – проф. каф. геології. Від 2000 – провід. геолог Бурового упр. «Укрбургаз» (м. Красноград). Наук. дослідж. присвяч. вивченню геол. будови та нафтогазоносності Дніпров.-Донец. западини, класифікації структур та пасток вуглеводнів, розробці методик пошуків пасток несклепінного типу, обґрунтуванню напрямів геол.-розв. робіт.

Пр.: Геологическая карта доверхнепермских отложений Припятско-Днепровского прогиба. К., 1976; Тектоника и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины. К., 1981 (співавт.); Геология и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины. К., 1988 (співавт.); Нафтогазоносний потенціал північного борту Дніпровсько-Донецької западини. К., 1996 (співавт.); Стратиграфічні пастки вуглеводнів і методи їх пошуків // Питання розвитку газової пром-сті України. Х., 2001. Вип. 29; Умови формування диз’юнктивно-екранованих пасток і методика їх пошуків // Там само. 2002. Вип. 30.

В. М. Тесленко-Пономаренко

Стаття оновлена: 2005