Височанський Юліан Миронович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Височанський Юліан  Миронович

ВИСОЧА́НСЬКИЙ Юліан Миронович (02. 08. 1953, с. Комарники Турків. р-ну Львів. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1987), проф. (1992). Засл. діяч н. і т. України (1995). Держ. премія України в галузі н. і т. (2000). Закін. Ужгород. ун-т (1975), де відтоді й працює: ст. н. с. (1980–87), зав. відділу (1987), нач. н.-д. сектору (1987–91), проф. (від 1991), проректор з наук. роботи (від 1993). Ініціатор створення і дир. (від 1992) НДІ фізики і хімії твердого тіла при Ун-ті. Дослідження в галузі фізики кристаліч. напівпровідників і сегнетоелектриків. Зокрема на прикладі монокристалів з системи Su(Pb)2P2S(Se)6 уперше для структур. фазових переходів виявив точку Ліфшиця на діаграмі станів; на прикладі шаруватих іонно-ковалентних кристалів As2S3, AgAsS2, TI3AsS4 з суттєвою нееквівалентністю міжатом. взаємодій у межах шарів виявив закономірності прояву подвій. резонансу Давидова внутр. коливань структур. груп атомів.

Пр.: Ferroelectrics of Sn2P2S6 family. Properties in the Lifshitz point vicinity. Lviv, 1994 (співавт.); The relaxation phenomenon in proper uniaxial ferroelectric semiconductor crystals Sn2PS(Se)6 with incommensurate phase // J. Phys. Studies. 1997. Vol. 1, № 4 (співавт.); Raman spectroscopy of the CuInP2S6 and SnP2S6 cristals lattice vibrations // Phys. Rev. B. 1998. Vol. 58, № 14 (співавт.); Твердотільна електроніка: Навч. посіб. Уж., 2001.

М. М. Вегеш

Стаття оновлена: 2005