Витоки - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Витоки

«ВИ́ТОКИ» – альманах Української асоціації А. Макаренка. Засн. 2003 колективом каф. пед. майстерності Полтав. пед. ун-ту (каф. є наук.-організац. центром Міжнар. макаренків. асоц. та згаданої Асоц.). Видавець щорічника – Полтав. пед. ун-т та (частково) Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. Матеріали друкуються укр., а також рос., англ. мовами. Тираж – 200 прим. Тематика: доповіді Всеукр. наук.-практ. конференцій з актуал. проблем соц. виховання дітей; наук.-пед. статті, літ.-публіцист. розвідки; досвід роботи сучас. закладів освіти та виховання молоді з попередження дит. правопорушень, соціалізації дітей; сценарії публіч. заходів, докум. вистав про освітян Полтавщини.

Л. В. Крамущенко

Стаття оновлена: 2005