Вихованець Іван Романович — Енциклопедія Сучасної України

Вихованець Іван Романович

ВИХОВА́НЕЦЬ Іван Романович (09. 10. 1935, с. Колосова, нині Кременец. р-ну Терноп. обл. – 09. 01. 2021, Київ) – мовознавець. Д-р філол. н. (1984), проф. (1989). Чл.-кор. НАНУ (1992). Премії ім. І. Франка АН УРСР (1989) та ім. О. Потебні НАНУ (2005). Закін. Львів. ун-т (1959). Учителював на Тернопільщині та Сумщині (1959–64), працював в Ін-ті мовознавства АН УРСР (1964–87), зав. каф. укр. мови Луцького пед. ін-ту (1987–91), Ін-ті укр. мови НАНУ (1991–2013). Досліджував питання теор. граматики. Обґрунтував нову класифікацію відмінків укр. мови, висвітлив взаємодію прийменникових і відмінкових систем. Брав участь у створенні «Словника української мови» (в 11-ти т., 1970–80), колективної монографії «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис» (1972), словника-довідника «Українська літературна вимова і наголос» (1973; усі – Київ). Чл. редколегії та співавтор енциклопедії «Українська мова» (К., 2000; 2004).

Пр.: Синтаксис знахідного відмінка в сучасній українській літературній мові. 1971; Прийменникова система української мови. 1980; Система відмінків української мови. 1987; Частини мови в семантико-граматичному аспекті. 1988; Таїна слова. 1990; Нариси з функціонального синтаксису української мови. 1992; Граматика української мови. Синтаксис. 1993; усі – Київ.

Літ.: 60-річчя члена-кореспондента НАНУ // Вісн. НАНУ. 1995. № 9/10.

Статтю оновлено: 2021
Цитувати статтю
К. Г. Городенська . Вихованець Іван Романович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=34234 (дата звернення: 08.03.2021).