Вишгородський державний історико-культурний заповідник — Енциклопедія Сучасної України

Вишгородський державний історико-культурний заповідник

ВИ́ШГОРОДСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ІСТО́РИКО-КУЛЬТУ́РНИЙ ЗАПОВІ́ДНИК Створ. 1994 у м. Вишгород Київ. обл. Основу заповідника складають давньорус. городище з храмом св. Бориса і Гліба, краєзнав. музей. Підпорядк. Упр. культури Київ. облдержадміністрації. Пл. складається з трьох ділянок (67 га, 65 га, 45 га). У межі заповідника входять: пам’ятки археології – городище 10–12 ст. з дитинцем, посадом, залишками фортифікац. споруд, фундаментами храму 11–12 ст., могильниками, курганами, поселенням милоград. культури раннього заліз. віку; пам’ятки арх-ри – храм св. Бориса і Гліба (1861–63, арх. К. Тон), «Будинок Клюкви» (1905), комплекс зем. школи, житл. будинки, характерні для Полісся. Створ. експозицію «Давній Вишгород» (два зали, період – від перших поселень на тер. міста і р-ну до кін. 19 ст.), побуд. за темат.-хронол. принципом. Експозицію розділено на три теми: історія вивчення пам’яток міста та р-ну; найдавніші археол. матеріали, знайдені на тер. р-ну періоду кам’яного та мідного віків; давньорус. поселення Вишгород; місто та його округа у 14 – кін. 19 ст. У краєзнав. музеї заповідника створ. три експозиц. зали, що знайомлять з історією міста та околиць від палеоліту до серед. 20 ст. Тут розміщено значну частину фонд. археол., етногр. матеріалів, творів нар.-декор. мист-ва (кераміка, ткацтво, вишивка, традиц. одяг). Осн. види діяльності заповідника – збереження, охорона, наук. вивчення та рац. використання пам’яток культур. спадщини: об’єктів археології, історії, монум. мист-ва і арх-ри, містобудування, садово-парк. мист-ва та ландшафту у Вишгороді; розробка режимів використання заповід. тер., охорон. зон та природ. ландшафту; вивчення та опрацювання матеріалів із фондів, архівів наук. б-к, пов’яз. з історією міста та р-ну результатів археол. дослідж. для розширення існуючих та створення нових експозицій, стаціонар. та пересув. виставок; здійснення наук. комплектування музей. фондів заповідника, доповнення колекцій та зібрань; орг-ція екскурсій, лекцій та видання наук. праць, путівників, худож. виставок. Щорічно проводяться наук.-практ. конф. до Дня пам’яті Ярослава Мудрого (помер у Вишгороді). Видається щоріч. зб. «Старожитності Вишгородщини». Дир. – І. Пироженко (від 1999).

Л. І. Ніколенко

Статтю оновлено: 2005

Покликання на статтю
Л. І. Ніколенко . Вишгородський державний історико-культурний заповідник // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=34259 (дата звернення: 14.06.2021)