Вишневський Іван Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вишневський Іван Миколайович

ВИШНЕ́ВСЬКИЙ Іван Миколайович (26. 05. 1938, с. Табори Баранів. р-ну Житомир. обл. – 06. 09. 2017, Київ) – фахівець у галузі ядерної фізики. Батько А. Липської. Д-р фіз.-мат. н. (1983), проф. (1989). Акад. НАНУ (1995). Засл. діяч н. і т. УРСР (1986). Премія ім. К. Синельникова АН УРСР (1989), Держ. премія України в галузі н. і т. (1999). Закін. Кам’янець-Поділ. пед. ін-т (Хмельн. обл., 1960). У 1966–70 працював в Ін-ті фізики АН УРСР (Київ), від 1970 – в Ін-ті ядер. досліджень НАНУ (Київ): ст. н. с., зав. лаб., зав. відділу структури ядра (від 1982), дир. (від 1983). Осн. наук. праці присвячені дослідж. збуджених станів ядер на пучках зарядж. частинок і в радіоактив. розпаді. Виявив нові рівні в багатьох ядрах, визначив їх характеристики та перерізи γ-переходів; аномалії у процесах внутр. конверсії електронів. Уперше експериментально встановив нові канали розпаду ядра через «електронні містки», існування тороїдних моментів у ядрі; новий ефект збудження ядер при анігіляції позитронів. Провадить дослідж. фіз.-тех. стану корпусів діючих ядер. реакторів. Після аварії на ЧАЕС під його кер-вом здійснено роботи для визначення рівнів радіоактив. забруднення, фіз.-тех. контроль стану зруйнов. блоку, досліджено міграцію радіонуклідів у навколиш. середовищі та їх перехід у біооб’єкти, розроблено нові детектори та вимірюв. системи. Представляв Україну на конф. МАГАТЕ (1984–92), входив до складу її Ради керуючих (1990–92).

Пр.: Ядерное возбуждение под воздействием бесфотонной аннигиляции позитронов // Письма в ЖЭТФ. 1979. Т. 30, вып. 6; Вероятность β-переходов и структура ядер // ЯФ. 1994. Т. 57, № 1; Определение радиационной нагрузки корпуса ВВЭР-1000 // Атомна енергетика та пром-сть України. 1999. № 1; Возбуждение изомерных состояний переходных ядер 152Eu и 184Re в (γ, n)-реакциях // ЯФ. 1999. Т. 62, № 5 (усі – у співавт.); До концепції розвитку атомної енергетики України // Зб. наук. праць Ін-ту ядер. дослідж. НАНУ. 2001. № 2(4).

В. В. Осташко

Статтю оновлено: 2017