Вишневський Ілля Ізраїльович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вишневський Ілля Ізраїльович

ВИШНЕ́ВСЬКИЙ Ілля Ізраїльович (24. 07. 1933, Харків) – фахівець у галузі фізики твердого тіла. Д-р фіз.-мат. н. (1985), проф. (1986). Закін. Харків. ун-т (1955). Працював 1956–89 в Укр. НДІ вогнетривів (Харків): ст. н. с. (1961– 76, 1979–86), зав. лаб. (1976– 79), пров. н. с. (1987–89); водночас 1986–91 – проф. Укр. заоч. політех. ін-ту (Харків). Від 1992 – у США. Наук. дослідж.: теплопровідність вогнетривких матеріалів, тугоплавких оксидів металів і твердих розчинів; високотемпературна повзучість полікристаліч. оксидів металів і аморфно-кристаліч. структур з прогнозом їх повзучості на період служби в тепловому агрегаті; термодинаміка структур. вакансій у кисневих сполуках.

Пр.: Теплопроводность некоторых кислородных соединений циркония и гафния // Огнеупоры. 1970. № 11; Диффузионная ползучесть корунда // ФТТ. 1971. Т. 11; Высокотемпературная пластическая деформация аморфно-кристаллических структур // Изв. АН СССР. Неорган. мат. 1975. Т. 2, № 11; Температурные коэффициенты линейного расширения поликристаллических фаз кремнезема при полиморфных превращениях // НМ. 1990. Т. 26, № 7; Физика: Учеб.-метод. материалы для самостоятел. работы студентов дневной формы обучения. Ч. 1, 2. Х., 1991 (усі – у співавт.).

В. С. Шаповалов

Стаття оновлена: 2005