Вища атестаційна комісія (ВАК) | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Вища атестаційна комісія (ВАК)


Вища атестаційна комісія (ВАК)

ВИ́ЩА АТЕСТАЦІ́ЙНА КОМІ́СІЯ (ВАК) – центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику в галузі формування кадрового потенціалу науки. ВАК України створ. 25 лютого 1992, підпорядк. КМ України і є вищою ланкою нац. системи атестації наук. та наук.-пед. кадрів вищої кваліфікації. До її компетенції належать питання присудження наук. ступенів д-ра і канд. мистецтвознавства, фіз. виховання та спорту, держ. упр., арх-ри, фіз.-мат., хім., біол., геол., тех., с.-г., істор., екон., філос., філол., геогр., юрид., пед., мед., фармацевт., вет., психол., військ., соц., політ. наук, а також присвоєння наук. звання ст. н. с. і атестація здобувачів-іноземців. ВАК, відповідно до покладених на нього завдань, створює у навч., наук. та наук.-дослід. закладах спеціалізов. вчені ради, які проводять прилюдні захисти дисертацій на здобуття наук. ступенів (на 1 жовтня 1998 в Україні нараховувалося понад 600 таких рад). ВАК має право також видати англ. мовою диплом д-ра філософії іноз. громадянам за наявності рішення спеціалізов. вченої ради про присудження їм наук. ступеня канд. наук з відповід. галузі. До складу ВАК як структурні підрозділи входять галуз. атестац. (природн., сусп. та гуманітар. наук, спец. проблем науки і техніки, мед. та аграр. наук), інспекційно-організац. та заг. відділи. Складовою ланкою атестац. процесу є експертні ради з різних груп спеціальностей наук. працівників, які здійснюють контроль за наук. рівнем дисертацій. Остаточне вирішення питань, що належать до компетенції ВАК, здійснює Президія ВАК, до складу якої входять відомі вчені – представники центр. органів держ. виконав. влади та наук. орг-цій. Голову ВАК призначає Президент України, склад Президії (за поданням голови ВАК) затверджує КМ України терміном на 3 р. Від 1993 ВАК України є членом Міжнар. асоціації держ. органів атестації наук. та наук.-пед. кадрів вищої кваліфікації СНД. У 1993–98 наук. ступені д-ра наук здобули понад 4 тис., канд. н. – понад 18 тис. громадян України, водночас понад 1,6 тис. іноземців отримали дипломи д-ра філософії з широкого спектра наук. У 1992–96 головою ВАК був І. Дзюб, 1997– 98 – М. Панчук, 1998–2003 – В. Скопенко. Від 2003 – В. Мачулін.

Статтю оновлено: 2005