Вища школа | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Вища школа


Вища школа

«ВИ́ЩА ШКО́ЛА» – науково-практичний журнал. Засн. 2001 у Києві. Видавець – Київ. обл. орг-ція т-ва «Знання» України. Виходить раз на 2 місяці, мова видання – укр., наклад – 1500 прим. Розповсюджується в Україні. На сторінках журналу друкуються статті укр. науковців, кер. і викл. закладів вищої освіти, документи Мін-ва освіти і науки України, Наук.-метод. центру вищої освіти, висвітлюється досвід діяльності укр. і зарубіж. ВНЗів, дискусійні проблеми у вищій освіті на сучас. етапі, зокрема пов’яз. із приєднанням України до Болон. процесу. Гол. ред. – С. Ніколаєнко (від 2005).

Статтю оновлено: 2005