Вищої освіти Інститут АПНУ — Енциклопедія Сучасної України

Вищої освіти Інститут АПНУ

ВИ́ЩОЇ ОСВІ́ТИ Інститут АПНУ – науково-дослідний підрозділ Академії педагогічних наук України. Створ. 1999 у Києві. У складі Ін-ту 6 відділів: змісту, філософії і прогнозування вищої освіти (В. о.); педагогіки і психології; теорії й методології гуманітар. освіти; теорії і методології природн. та ін. освіти; економіки і упр. освітою; соц. проблем В. о. виховання студентів. При Ін-ті створено відділ інновац. освіти, який плідно співпрацює з недерж. ВНЗами України. Осн. напрями наук. діяльності: системат. теор. і прикладні пошуки шляхів розв’язання актуал. проблем В. о.; видання наук. і наук.-метод. літ-ри; орг-ція і участь у нац. та міжнар. програмах, з’їздах, конф., симпозіумах; підготовка наук. і наук.-пед. кадрів вищої кваліфікації за пед., філос. і екон. спеціальностями. Ін-т відіграв провідну роль у створенні Нац. доктрини розвитку освіти України в 21 ст., бере активну участь у виконанні держ. програм «Вчитель», «Обдаровані діти». Підготовлено до друку антологію «Вища освіта України: проблеми і перспективи розвитку на рубежі століть: У 7 т.». В Ін-ті працюють 13 акад. і 20 чл.-кор. АПНУ, серед них: М. Михальченко, І. Надольний, Г. Онкович, В. Бобров, П. Щербань, В. Лутай. Від 2001 виходить часопис «Вища освіта України». Від 1999 дир. Ін-ту – В. Андрущенко.

Статтю оновлено: 2005
Цитувати статтю
К. В. Корсак . Вищої освіти Інститут АПНУ // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=34351 (дата звернення: 05.03.2021).