Вігак Василь Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Вігак Василь Михайлович

ВІ́ГАК Василь Михайлович (05. 05. 1935, с. Угольна Стрий. р-ну Львів. обл. – 26. 02. 2003, Львів) – фахівець у галузі механіки деформівного твердого тіла. Д-р фіз.-мат. н. (1990), проф. (1993). Закін. Львів. ун-т (1958). Учителював (1958–59), працював на вироб-ві (1960–75); від 1975 – в Ін-ті приклад. проблем механіки та математики НАНУ (Львів): зав. лаб. оптимал. керування тепловими процесами (1981–90), зав. відділу механіки деформів. твердого тіла (1990–2003). Розробив основи теорії обернених задач термомеханіки та термопровідності для оптимізації і відтворення нестаціонар. температур. ре-жимів і термонапруж. стану в елементах конструкцій енергоустаткування. Узагальнив метод відокремлення змінних Фур’є для розв’язування обернених і некласич. задач теплопровідності і термопружності та розробив принципово новий метод відокремлення змінних у рівняннях теорії пружності.

Пр.: Допустимые температурные напряжения и скорости прогрева (расхолаживания) паропроводов. Москва, 1975 (співавт.); Оптимальное управление нестационарными температурными режимами. К., 1979; Управление температурными напряжениями и перемещениями. К., 1988; Solution of the Thermoelastic Problem for a Cylinder in the Case of Two-Dimensional Nonaxisymmetric Temperature Field // Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik. 1996. Vol. 76.

Статтю оновлено: 2005
Цитувати статтю
В. О. Міщенко . Вігак Василь Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=34362 (дата звернення: 08.03.2021).