Відгук Науково-дослідний центр квантової медицини - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Відгук Науково-дослідний центр квантової медицини

«ВІ́ДГУК» Науково-дослідний центр квантової медицини – наукова установа, що здійснює розробку та впровадження в практику основ теорії фізики живого та технологій лікування квантової медицини. Створ. 1986 у Києві з назвою Тимчас. наук. колектив «Відгук». Від 1990 – Міжгалузевий наук.-інженер. центр з фізики живого та мікрохвильової резонанс. терапії, від 1995 – сучасна назва. Підпорядкований МОЗ України. Має філію у Донецьку – шпиталь Сітько-МРТ асоціації «Темп». Напрями наук. дослідж.: розроблення та впровадження новітньої терапевт. та діагност. апаратури, що базується на засадах фізики живого і квант. медицини; метрол. забезпечення технологій квант. медицини. Завдяки комплексному розвитку н.-д. робіт в світову лікув. практику впроваджено новий метод лікування – мікрохвильову резонансну терапію (МРТ), що базується на корекції стану організму електромагніт. випромінюванням міліметрового діапазону довжин хвиль наднизької інтенсивності (<10-9 Вт/см2). За допомогою високочутливої вимірюв.-інформ. радіометричної системи з рівнем власних шумів ~0,5·10−22 Вт/Гц см2 вперше зареєстровано нерівноважну компоненту електромагніт. випромінювання людини в міліметровому діапазоні довжин хвиль. Завдяки діяльності співробітників Центру (серед яких 15 д-рів та 16 канд. наук) та підготовлених ним фахівців (понад 1600 осіб) за час існування виліковано понад 1 млн хворих. У країнах Європи та США Центр провів виставки та наук. конференції з питань фундаментал. та приклад. засад фізики живого та квант. медицини. Від 1993 видає міжнар. наук. журнал «Physics of the Alive». Очолює Центр з початку його існування С. Сітько.

Б. Ф. Рудько

Стаття оновлена: 2005