Відеодокументалістика | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Відеодокументалістика


Відеодокументалістика

ВІДЕОДОКУМЕНТАЛІ́СТИКА – спеціальна історична дисципліна, яка вивчає відеодокументи, що містять суспільно значущу інформацію. В Україні ця дисципліна виокремилася із кінодокументознавства у 60– 70-х рр. 20 ст. Залежно від значущості зафіксов. подій, явищ чи об’єктів відеоматеріали мають заг.-держ. або місц. значення, вони класифікуються за формою (відеофільми, спец. випуски, інформ. програми, репортажі, телепередачі, концертні програми) та форматом запису (VHS, S-VHS, Betacam-SP, цифрові носії). Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» (1993), відеодокументи, що створюються в Україні й відображають історію духов. та матеріал. її життя і мають наук. й істор.-культурну цінність, незалежно від форми власності на них, входять до складу Нац. архів. фонду, визначення належності відеоджерел до якого здійснюється на підставі загальноприйнятих в архівознавстві принципів і критеріїв оцінки цінності документів і регламентується Положенням про діяльність експертних комісій (1995). Відеоматеріали заг.-держ. значення від 1997 поповнюють докум. базу Центр. держ. кінофотофоноархіву України ім. Д. Пшеничного.

Статтю оновлено: 2005