Відкритий (відвертий) лист - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Відкритий (відвертий) лист

ВІДКРИ́ТИЙ (ВІДВЕ́РТИЙ) ЛИСТ – форма звертання людини або групи людей до особи чи організації із намаганням привернути до змісту листа якомога більшу увагу громадськості та посадовців. За рад. режиму в Україні ця форма звертання час від часу набувала значної соц. ваги. Особливо багато В. л. друкувалося під час процесів над «ворогами народу»; організов. масових істерій (ці публікації умовно групуються за темами: «руки геть», «вимагаємо покарати», «таким у нас не місце», «смерть зрадникам, виродженцям, запроданцям», «очистити наше суспільство від ...»); масових кампаній (зокрема проти «стиляг» – людей, характер вбрання або зачіски яких не відповідали офіц. смакам) тощо. Зовсім ін. функції почали набувати В. л. від доби «відлиги». В Україні до кінця правління П. Шелеста такі листи масово з’являлися в друці за підписом шанованих режимом людей. Первісно у них найчастіше йшлося про врятування тієї чи ін. археол. або істор. пам’ятки, орг-цію якоїсь акції, музею тощо. Однак поступово у В. л. нонконформістськи налаштовані громадяни почали висловлювали гострі критичні зауваження щодо окремих сторін рад. дійсності. У зв’язку з цим особи, які підписували такі листи («підписанти»), опинялися під наглядом ідеол. відділів КПРС та спецслужб. В окремих випадках, коли у змісті листа вбачалось якесь відхилення від наріжного ленін. курсу, спецслужби різними способами змушували підписантів знімати свої підписи. Внаслідок цього В. л. поступово зникли з офіц. ЗМІ, однак підпільно вони з’являлися до самого розпаду СРСР як засіб боротьби громадян України зі сваволею парт. посадовців.

Л. Герасимчук

Стаття оновлена: 2005