Відновлювальної енергетики Інститут НАНУ — Енциклопедія Сучасної України

Відновлювальної енергетики Інститут НАНУ

ВІДНО́ВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕ́ТИКИ Інститут НАНУ – наукова установа, що проводить фундаментальні і прикладні дослідження у галузі фізико-технічних проблем відновлюваної енергетики. Засн. 2004 у Києві на базі підрозділів Ін-тів електродинаміки (відділення комплекс. енергет. систем на основі відновлюв. джерел енергії) та тех. теплофізики (відділи технологій видобутку геотермал. енергії та проблем тепловикористання) НАНУ. У структурі Ін-ту – 6 наук. відділів (комплекс. енергосистем, соняч. енергетики, вітроенергетики, малої гідроенергетики, геотермал. енергетики, відновлюв. органіч. речовин), а також допоміжні підрозділи – б-ка, патентно-інформ. та інж. служби. Ін-ту підпорядк. Міжгалуз. наук.-тех. центр вітроенергетики і Крим. наук.-тех. центр енергозбереження та нетрадиц. енергетики. Осн. напрями дослідж.: процеси перетворення та використання соняч., геотермал. енергії, енергії біомаси, вітру та малих рік; підвищення ефективності використання енергії відновлюв. джерел та стабілізація параметрів енергії за рахунок комплексного їх використання і акумулювання енергії; розроблення законодавчо-правової бази щодо стимулювання розвитку відновлюв. енергетики тощо. Результати наук.-тех. діяльності Ін-ту спрямовані на скорочення споживання традиц. енергоресурсів, що дозволить зменшити кількість шкідл. викидів енергет. вироб-в, енергодефіцит України та її залежність від країн-експортерів енергоносіїв. В Ін-ті працюють 15 д-рів та 27 канд. н. Серед відомих науковців Ін-ту – Н. Мхітарян, В. Рєзцов, П. Васько, Г. Забарний, С. Кудря, М. Хворов, А. Шурчков. Ін-т видає ж. «Відновлювана енергетика», співпрацює з Асоціаціями біоенергетики та геотермал. енергетики, молодіж. орг-цією «Зелена енергетика майбутнього». Дир. – Н. Мхітарян (від 2004).

Статтю оновлено: 2005
Цитувати статтю
С. О. Кудря, Л. В. Яценко . Відновлювальної енергетики Інститут НАНУ // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=34396 (дата звернення: 05.03.2021).