Котоване | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Котоване


Котоване

КОТОВА́НЕ – комплекс пам’яток історії і культури первісної людини та поселень давньоруського часу. Розташ. в околицях с. Котоване Дрогоб. р-ну Львів. обл. Найповніше досліджено поселення доби неоліту лінійно-стрічкової ке­­раміки культури (К. I), яке вивча­­ли В. Кобільник, Я. Пастернак, І. Свє­­ш­­ников, Л. Мацкевий, В. Ко­­зак та ін. Під час розкопок 1942 Я. Пастернак зафіксував тут також два житла типу півземлянок, знай­­шов багато кам’яних і керам. виробів.

Літ.: Пастернак Я. До проблеми поширення й хронології лінійно-стрічкової кераміки в Європі. Авґсбург, 1948; Свешников И. К. Культура линейно-лен­­точной керамики на территории Верхнего Поднестровья и Западной Во­­лы­­ни // Сов. археология. 1954. Т. 20; Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (раннеславянский и древнерусский период). К., 1990.

Статтю оновлено: 2014