Відродження Міжнародний фонд - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Відродження Міжнародний фонд

«ВІДРО́ДЖЕННЯ» Міжнародний фонд – доброчинна організація. Засн. 1990 для сприяння розвиткові відкритого й демократ. сусп-ва в Україні. Нині Фонд є найбільшою нац. благодій. громад. орг-цією в країні. «В.» – частина міжнар. мережі фундацій Дж. Сороса, яка складається з нац. і регіонал. фундацій у понад 30-ти країнах світу, переважно у Центр. та Сх. Європі, а також на тер. колиш. СРСР. Фонд скеровує фінанс. підтримку виключно ініціативам укр. громадян. Як нац. громад. орг-ція, що визначає свою довгострок. та щорічну стратегію, «В.» погоджує свої плани, схвалені Правлінням, із заг. стратегією всіх мережевих програм Ін-ту відкритого сусп-ва (Нью-Йорк); як недерж. орг-ція, що перебуває під громад. контролем, визначає свою стратегію незалежно від держ. структур та урядів іноз. держав-донорів. Фонд фінансує проекти у галузі освіти, культури, охорони здоров’я, видавничій, інформ. та соц. сферах, сприяє досягненню прозорості й відкритості законодавства та упр. державою, створенню реал. умов для забезпечення впливу громадськості на держ. політику, розвитку та зміцненню незалеж. ЗМІ, становленню громадян. сусп-ва, інтеграції громад нац. меншин і забезпеченню міжнац. миру та толерантності. 1990– 2003 Фонд надав численним неурядовим орг-ціям, вид-вам, а також освітнім, просвітницьким, культурним закладам і мист. колективам України ґрантів на суму в 79 млн дол. США. Пріоритети Фонду визначають Правління та Програм. ради, до складу яких входять найавторитетніші укр. громад. діячі та фахівці у тих галузях, у яких Фонд здійснює свою діяльність. Щороку Програмні ради та Правління, зважаючи на громад. думку та поради фахівців, визначають стратегію і програмні пріоритети Фонду, які періодично змінюються відповідно до потреб і проблем побудови в Україні демократ., відкритого сусп-ва. Переважна більшість ґрантів розподіляється між неприбутк. орг-ціями за результатами конкурсів, спрямованих на здійснення програм «В». Фонд вважає регіонал. ініціативи пріоритетом своєї програм. діяльності, тому його інформ. й просвітн. політика розрахована передусім на регіони. Для забезпечення найефективнішого обміну інформацією і надання консультацій майбутнім ґрантоотримувачам 2001 він створив «Мережу партнерства», що складається з орг-цій-партнерів Фонду у всіх областях України та АР Крим. Проекти, подані на конкурс, оцінюються кер-вом «В.» і Програм. радами проектів. У разі потреби для проведення додатк. аналізу запропонов. проекту запрошують незалеж. експертів. На всіх етапах (подання проекту, його оцінка і рішення про надання ґранту) діють чіткі механізми забезпечення повної відкритості і підзвітності, зокрема всіх учасників конкурсу в письм. вигляді повідомляють про те, що Фонд отримав їхні проекти; кожен проект реєструється під індивід. номером; залежно від розміру ґранту, проекти, оцінені Програм. радами, можуть подаватися на розгляд Правління для ухвалення остаточ. рішення. Ґранти надаються на основі юрид. угоди, яка передбачає докладну звітність і виплату у формі траншів. Фонд здійснює незалеж. фінанс. моніторинг проектів, інформація про які відкрита і доступна через мережу Інтернет. Сучасні технології дозволили Фонду зробити свою діяльність високоефектив. і прозорою для контролю за витратами, забезпечуючи таким чином повну об’єктивність інформації, відкритість програм. та фінанс. діяльності і підзвітність громадськості. «В.» створює низку інформ. матеріалів, зокрема ж. «Відкритий світ» (за кожною з програм), буклети, бюлетень «Програма підтримки вироблення стратегії реформування освіти», річні звіти, соц. теле- і радіоролики.

Серед його гол. партнерів – міжнар. орг-ції, що працюють в Україні у межах тех. допомоги (зокрема Програма Розвитку ООН, Internews-Україна, Всесвіт. Банк, Укр. освітня програма ринк. реформ, Eurasia Foundation, Британ. Рада в Україні), держ. установи (зокрема Мін-ва освіти і науки; культури і туризму; охорони здоров’я; економіки України; Держ. ком-т телебачення і радіомовлення України; низка Ком-тів ВР України), посольства, культур. і аналіт. центри та недерж. орг-ції.

Літ.: Бевза П. Міжнародний фонд «Відродження» // Нова генерація. 1992. Спец. вип.; Грабовський С. Фонд «Відродження» творить нову стратегію // Альтернатива. 1998, 1–7 черв.; Бистрицький Є. Діяльність Міжнародного фонду «Відродження» в Україні // Зовн. торгівля. 2001. № 3/4.

М. І. Мельник

Стаття оновлена: 2005