Візгерт Регіна Вікентіївна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Візгерт Регіна Вікентіївна

ВІ́ЗГЕРТ Регіна Вікентіївна (14. 04. 1919, м. Павловськ, нині Ленінгр. обл., РФ – 23. 11. 2002, Донецьк) – хімік. Д-р хім. н. (1963), проф. (1964). Премія ім. Л. Писаржевського АН УРСР (1988). Закін. Ленінгр. ун-т (1941). Працювала зав. лаб. Військ.-мед. академії (Ленінград–Самарканд, 1941–45); у Львів. політех. ін-ті (1947–73): доц., проф., зав. каф. заг. хімії; в Донец. політех. ін-ті (нині тех. ун-т): зав. (1973–88), проф. (1988–97) каф. заг. хімії. Наук. діяльність: вивчення кінетики і механізмів реакції нуклеофільного заміщення похід. сульфокислот; синтез біологічно актив. сполук; одержання мікрокристаліч. плівок і монокристалів, що застосовуються як фотооптичні матеріали.

Пр.: Изучение реакционной способности и механизма реакций ароматических сульфохлоридов, алкил-арилсульфонатов с нуклеофильными реагентами. К., 1964; Синтез и реакционная способность производных сульфокислот. К., 1992 (співавт.); Влияние природы уходящей группы на скорость реакций алкилгалогенидов и алкинилсульфонатов с первичными ариламинами в ацетонитриле // ЖОРХ. 1992. Т. 28, вып. 1 (співавт.); Общая математическая модель для гидролиза арилсульфохлоридов в водном диоксане // Там само. 1998. Т. 34, № 7 (співавт.).

Літ.: Походенко В. Д. Візгерт Регіна Вікентіївна // Вісн. АН УРСР. 1988. № 8.

В. В. Приседський

Стаття оновлена: 2005