Військова екологія - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Військова екологія

ВІЙСЬКО́ВА ЕКОЛО́ГІЯ – прикладна галузь екології, що досліджує та прогнозує екол. наслідки воєн. дій та військ. діяльності у мирний час. В. е. розробляє системи захисту особового складу військ. об’єктів від екол. небезпеч. явищ, норми і правила проведення екол. експертизи військ. навчань, маневрів тощо, методи використання наук.-тех. і екон. потенціалів для зменшення негатив. впливу на довкілля; вивчає закономірності зміни довкілля, шляхи і методи його відновлення. Екол. захист має комплекс. характер, оскільки передбачає використання спец. захис. засобів, екон. і організац.-правові заходи, а також систему екол. виховання. Вивчення джерел і видів екол. забруднення у процесі функціонування військ. об’єктів здійснюється за наслідками вироб. діяльності ВПК; випробувань систем озброєння; косміч. досліджень; пром.-транспорт. аварій у процесі діяльності підпр-в оборон. пром-сті; ліквідації озброєння пром. методами.

В Україні розвиток В. е. розпочався від поч. 90-х рр. 20 ст., коли відбувався процес створення власних ЗС. Вирішення екол. проблем військ. діяльності у ЗС України покладено на Гол. упр. радіац., хім. і біол. захисту Генштабу, у ВПК – на Упр. охорони праці, навколиш. середовища та пожеж. безпеки Мін-ва пром. політики України.

Літ.: Ольшевский В. И. Экология военной сферы: Проблемы решения. К., 1996; Підлісна М. С., Мазор І. Г. та ін. Екологічна безпека військ. К., 1998.

І. В. Барановська

Стаття оновлена: 2005