Військово-медична академія українська (ВМАУ) — Енциклопедія Сучасної України

Військово-медична академія українська (ВМАУ)

ВІЙСЬКО́ВО-МЕДИ́ЧНА АКАДЕ́МІЯ УКРАЇ́НСЬКА (ВМАУ) – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку та підвищення кваліфікації військових лікарів. Створ. 1995 у Києві на базі військ.-мед. відділ. Нац. мед. ун-ту. Нач. – В. Пасько (1995–2003), В. Вороненко (від 2003). Осн. підрозділами ВМАУ є Військ.-мед. ін-т та Проблем військової медицини науково-дослідний інститут. Крім того, у її складі – Головний військовий клінічний шпиталь, Центр. стоматол. поліклініка, Військ.-мед. музей, б-ка тощо. Військ.-мед. ін-т на 2-х ф-тах (підготовки військ. лікарів, перепідготовки та підвищення кваліфікації) здійснює підготовку магістрів за напрямами «Медицина» та «Фармація», а також перепідготовку і підвищення кваліфікації військ.-мед. фахівців за осв.-кваліфікац. рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». ВМАУ також виконує функції метод. кер-ва і контролю орг-ції підготовки офіцерів мед. служби запасу на профіл. каф. мед. ВНЗів. Академія має докторантуру, ад’юнктуру, видає зб. наук. праць «Проблеми військ. охорони здоров’я» (від 1995) та ж. «Військ. медицина України» (від 2001), щорічно проводить наук.-практичні конф. У ВМАУ працюють понад 20 д-рів та 70 канд. н., навч. бл. 500 слухачів.

Статтю оновлено: 2005
Цитувати статтю
І. В. Пасько . Військово-медична академія українська (ВМАУ) // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=34481 (дата звернення: 27.02.2021).