Вікно в світ. Зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вікно в світ. Зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання

«ВІКНО́ В СВІТ. ЗАРУБІ́ЖНА ЛІТЕРАТУ́РА: НАУКО́ВІ ДОСЛІ́ДЖЕННЯ, ІСТО́РІЯ, МЕТО́ДИКА ВИКЛАДА́ННЯ» – науковий журнал. Видається від 1998 у Києві. Засн. – Неза-леж. центр. наук. досліджень зарубіж. літ-ри в Україні при Ін-ті літ-ри НАНУ. Виходить раз на квартал, матеріали публікуються укр. та рос. мовами, наклад – 500–2000 прим. Розповсюджується в Україні та за кордоном. Видання висвітлює проблеми історії та теорії світ. літ-ри, методики викладання зарубіж. літ-р у ВНЗах та школах. Темат. випуски журналу присвяч. провідним літ-рам світу, зокрема США, Німеччини, Франції, Іспанії, Великої Британії, Ірландії, Австрії, Швейцарії (випуски опубл. за підтримки посольств та культур. фондів цих держав). У складі редколегії – відомі літературознавці України, РФ, Німеччини, Франції, Австрії та ін. Гол. ред. – Д. Затонський (від 1998).

Б. Я. Бігун

Стаття оновлена: 2005