Віктимологія - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Віктимологія

ВІКТИМОЛО́ГІЯ (від лат. victima – жертва і …логія) – галузь знань на стикові педагогіки, психології, соціології, кримінології та етнографії, що вивчає різні категорії людей – жертв несприятливих умов соціалізації. Термін «В.» запозичений з кримінології; предметом вивчення її спец. розділу – юрид. В. – є жертви злочинів. Існує низка категорій дітей і дорослих, які є реал. чи потенцій. жертвами соціалізації через умови їх розвитку і життя. Вони потребують спец. вивчення і специф. способів соц. та пед. допомоги. До них належать інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьків. опіки, які стають безпритульними, діти з неблагополуч. сімей з низьким екон. рівнем, аморал. чи криміноген. атмосферою тощо. Первинні відхилення від норми можуть викликати вторинні негативні зміни у розвитку таких осіб. В. розробляє принципи, цілі, зміст, форми та методи роботи з профілактики, мінімізації, нівелювання, компенсації та корекції таких відхилень, визначає можливості сусп-ва, держави, ін-тів і агентів соціалізації щодо запобігання негатив. впливам на розвиток особистості, виробляє соц. і психол.-пед. заходи відповід. профілактики, прогнозує можливості надання допомоги людині.

М. Д. Ярмаченко

Стаття оновлена: 2005