Вікулін Іван Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Вікулін Іван Михайлович

ВІКУ́ЛІН Іван Михайлович (02. 05. 1940, с. Самарськ, Башкортостан, РФ) – фахівець у галузі фізичної електроніки. Д-р фіз.-мат. н. (1977), проф. (1978). Держ. премії СРСР (1988, 1990). Закін. Томський ун-т (1964), де й працював (1964–68). У 1969– 86 – в Одес. ун-ті; від 1986 – в Одес. академії зв’язку: зав. каф. фізики. Наук. дослідж. у галузі фізики напівпровідникових приладів, розроблення їх конструкцій.

Пр.: Физика полупроводниковых приборов. Москва, 1980; 1990; Гальваномагнитные приборы. Москва, 1983; Полупроводниковые фотоприемники. Москва, 1984; Приборы на основе полупроводниковых алмазов. Москва, 1987; Injection-inversion magnetosensitive structure // Sensors and Actuators. 1991. № 28; Магнито-чувствительные транзисторы // ФТП. 2001. № 1 (усі – співавт.).

Статтю оновлено: 2005
Цитувати статтю
В. І. Ірха . Вікулін Іван Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=34520 (дата звернення: 08.03.2021).