Вільна спілка | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Вільна спілка


Вільна спілка

«ВІ́ЛЬНА СПІ́ЛКА» – неперіодичний орган літератури, науки та громадського життя. Вийшов 1921 у Львові та 1923 – у Празі. У 1927–29 – неперіодич. орган УПСР. Редакція висвітлювала осн. поняття соціалізму, робила огляд рев. сучасності з оцінкою рушій. сил укр. революції. Серед співробітників – М. Шаповал, Н. Григоріїв, А. Животко. Укр. соціалісти прагнули надати соц. боротьбі нац. звучання. Серед літ. публікацій – біогр. нарис А. Животка «З мого щоденника» – спогади про переслідування в Україні відомих українців шовіністично налаштованими більшовиками, а також фейлетон М. Сріблянського «Голос землі», присвяч. укр. монархістам. Окрім аналіт. статей, організац. інформації, часопис містить «Документи громадського та партійного значіння», рубрики «З преси», «Бібліографія». «В. С.» – також вид-во, засн. М. Шаповалом при Укр. ін-ті громадознавства (Прага). Видавало щомісяч. часопис «Нова Україна» (1922–28), літ-ру Укр. партії соціалістів-революціонерів. Серед виданих книг – «Большевизм і Україна» (1926), «Українська соціологія», «Велика революція і українська визвольна програма (Виклади в Америці)» (обидві – 1927), «Занепад УНР» (1928), «Система суспільних наук і соціографія» (1932; усі – Прага) М. Шаповала; «Поворот до соціалізму» (Подєбради, 1927) С. Довгаля; «50 років: До історії Укр. партії соціалістів-революціонерів» (Прага, 1936) А. Животка.

Літ.: Періодика Західної України 20–30-х рр. ХХ ст.: Мат. до бібліографії. Т. 4. Л., 2001.

Статтю оновлено: 2005