Вільна українська школа - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вільна українська школа

«ВІ́ЛЬНА УКРАЇ́НСЬКА ШКО́ЛА» – педагогічний і громадсько-політичний часопис; орган Всеукраїнської учительської спілки. Виходив у Києві від вересня 1917 до січня 1920 за заг. ред. С. Черкасенка, від 2-го числа – О. Дорошевича; був продовжувачем пед. ідеології ж. «Світло» в період визв. змагань укр. народу. У різні роки до складу редакції входили: О. Астряб, Л. Білецький, Г. Голоскевич, О. Грушевський, В. Дурдуківський, М. Зеров, О. Музиченко, І. Огієнко, С. Русова, С. Сірополко, І. Стешенко, П. Холодний та ін. Діяльність «В. у. ш.» спрямовувалася на українізацію нар. початк., серед. та вищої освіти в Україні, перебудову освіти на засадах європ. педагогіки. Друкувалися уряд. й настановчі матеріали з питань освіти, рішення учител. з’їздів, розроблялися питання теорії освіти, методології, освіт. практики. Осн. рубрики: «Шкільна хроніка», «Бібліографія», «З життя вчительських спілок», «Критика», «З діяльності Секретаріату народної освіти», «Нові книги». Також журнал видавав брошури з метод. і заг.-осв. питань у серії «Бібліотека вчителя», серед них: «Огляд української дитячої літератури» В. Родникова (1918, № 8; окреме вид. – К., 1918), «Навчання історії в початкових класах» П. Клименка (1918, № 9). За рад. влади редакція не змогла діяти відповідно до напрацьов. ідейно-теор. і методол. позицій і припинила існування.

В. В. Тригубенко

Статтю оновлено: 2005