Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція УААН - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція УААН

ВІ́ННИЦЬКА ДЕРЖА́ВНА СІЛЬСЬКОГОСПО́ДАРСЬКА ДО́СЛІДНА СТА́НЦІЯ УААН – наукова установа, що займається науковим забезпеченням агропромислового виробництва області. Створ. 1956 на базі Немерчанської (засн. 1886) та Іллінецької (засн. 1938) дослідно-селекц. станцій. Знаходиться у с. Агрономічне Вінн. р-ну Вінн. обл., має дослідні госп-ва у с. Олександрівка Тростянец. р-ну та с. Немерче Мурованокуриловец. р-ну Вінн. обл. Першим дир. (до 1904) Немерчан. станції був інж.-хімік Й. Орловський. 1904–17 станцію очолював проф. Є. Заленський, який зробив знач. внесок у методику селекції в Рос. імперії, застосувавши власний метод селекції цукр. буряків та розробивши метод відбору за кривими вірогідності і метод оцінки поколінь (порівнял. сортовипробування), що сприяло знач. підвищенню цукристості коренеплодів. Наприкінці 19 ст. насіння цукр. буряків Немерчан. дослідно-селекц. станції конкурувало із відпов. закордон. продукцією у Рос. імперії. Згодом продукція Станції користувалася попитом на іноз. ринках Австрії, Угорщини, Італії, Бельгії та ін. країн. До 1941 на Немерчан. дослідно-селекц. станції створ. 47 сортів, зокрема озимої пшениці – 23, вівса – 3, жита, ярої пшениці та кукурудзи – по 2, цукр. буряків – 15. Серед них найвідоміші: пшениці – Тріумф Подолії, Немерчанська ювілейна, Арнаутка Немерчанська, Українка; вівса – Немерчанський ранній, Безелер; жита – Ексцельсіор та ін. За період існування установи створ. понад 100 сортів с.-г. культур, з яких більше половини районовано, а також виведено 2 нові типи великої рогатої худоби – вінн. завод. тип укр. червоно-рябої молочної та поділ. тип укр. чорно-рябої молочної породи. У структурі Станції – 4 наук.-технол. відділи (координації роботи з наук.-метод. центрами та гол. ін-тами; маркетингу, апробації та наук. супроводження інновац. проектів; селекції, первин. та еліт. насінництва; наук.-консультатив. роботи та с.-г. дорадництва) і 7 лаб. та секторів. Забезпечує госп-ва Вінн. обл. насінням с.-г. культур вищих репродукцій та племін. молодняком, зокрема проводить селекцію і насінництво ярого пивовар. ячменю, ярої вики, озимого та ярого ріпаку, селекцію великої рогатої худоби і свиней. Наук. роботу проводить за 8-ма держ. програмами, щорічно в госп-вах області впроваджує 8–10 наук. розробок. На Станції працюють 44 н. с., з них – 10 канд. н. Узагальнені результати роботи опубл. у «Зб. наук. пр.: До 110-ї річниці заснування Вінн. держ. с.-г. дослід. станції 1886–1996 рр.» (1997), «Рекомендаціях по вирощуванню с.-г. культур» (1999, 2001, 2002), «Рекомендаціях по вирощуванню цукр. буряків» (2003) тощо. Дир. – В. Жуков (від 2005).

М. М. Романенко, І. Д. Борисенко

Стаття оновлена: 2005