Вінницький Володимир Борисович — Енциклопедія Сучасної України

Вінницький Володимир Борисович

ВІ́ННИЦЬКИЙ Володимир Борисович (13. 06. 1943, Київ) – лікар-онколог. Д-р мед. н. (1983), проф. (1995). Закін. Київ. мед. ін-т (1966). Від 1967 працював в Ін-ті експерим. патології, онкології і радіобіології НАНУ (Київ): 1984– 91 – заст. дир. з наук. роботи, від 1986 – зав. відділу механізмів протипухлинної резистентності, у 2002 – пров. н. с. Від 2003 – у США. Досліджує механізми формування протипухлин. резистентності; розробив принципи її підвищення шляхом фармакол. корекції нейроендокрин. та імун. статусу; сформулював онкогерміна-тивну теорію утворення злоякісних пухлин; запропонував класифікацію гормонсекретуючих пухлин, що ґрунтується на онтогістогенетич. принципі.

Пр.: Механизмы противоопухолевой резистентности. К., 1978; The Central Nervous System and Cancer // Stress and Cancer. Toronto, 1981; Нервная система и противоопухолевая защита. К., 1983; Биология маркеров рака и беременности. К., 1990; Реакция опухолевых клеток на воздействие низкочастотных низкоинтенсивных электромагнитных полей // ЭО. 1996. Т. 8, № 2.

Статтю оновлено: 2005
Цитувати статтю
С. Д. Шербан . Вінницький Володимир Борисович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=34641 (дата звернення: 02.03.2021).