Вінницький державний аграрний університет - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вінницький державний аграрний університет

ВІ́ННИЦЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ АГРА́РНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для агропромислового комплексу. Підпорядк. Мін-вам аграр. політики та освіти і науки України. Засн. 1982 як фiлiя Укр. с.-г. академiї, від 1991 – Вiнн. с.-г. iн-т, від 2000 – сучасна назва. Від 1997 у складі Ун-ту, як структурні підрозділи, – Верхів. с.-г. технікум (Тростянец. р-н) і Тульчин. технікум вет. медицини, від 2003 – Вінн. технікум м’ясної та молоч. пром-сті, Брацлав., Іллінец., Ладижин., Могилів-Поділ. технол., Немирів. буд. та Чернятин. с.-г. технікуми. На 5-ти ф-тах Ун-ту (агроном., зооінж., механізації с. госп-ва, екон., обліково-фінанс.) готують фахівців за 14-ма напрямами з 32-х спеціальностей. При Ун-ті діє також Ін-т пiслядиплом. освiти та інформ.-консультатив. забезпечення. Навч.-вихов. процес забезпечують 32 каф. та 23 філії каф. на вироб-ві, на яких працюють 309 викл., з них – 34 д-ри та 172 канд. н. Навчаються 15 088 студентів, серед них у технікумах Ун-ту – 7123 (2005). Серед відомих науковців Ун-ту – О. Зозуля, В. Петриченко, В. Власенко, Л. Польовий, М. Мазуренко, П. Берник. Осн. напрями наук. дослідж. – мікробіологія; механізація с.-г. вироб-ва; годівля тварин і технологія кормів; технологія вироб-ва продуктів тваринництва, рослинництва; селекція; заг. землеробство. Базовими госп-вами для проведення занять та н.-д. роботи є Іллінец., Чернятин. та Верхів. н.-д. госп-ва Ун-ту, Ін-т кормiв УААН (Вінниця) та Подiл. дослідна станцiя садiвництва (с. Медвеже Вушко Вінн. р-ну Вінн. обл.). Видає «Зб. наук. праць Вінн. держ. аграр. ун-ту» (від 1997), ж. «Вібрації в техніці та технологіях» (від 1994) та «Пром. гідравліка і пневматика» (від 2003). Має 5 навч. корпусів, 4 гуртожитки, б-ку та спорт. комплекс. Перший ректор – Б. Зрібняк (1982–87), від 1992 – Л. Середа.

В. Ф. Петриченко

Стаття оновлена: 2005