Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського

ВІ́ННИЦЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ПЕДАГОГІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. М. Коцюбинського – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку вчителів. Засн. 1912 у Вінниці як учител. ін-т, від 1920 – ІНО, від 1930 – ін-т соц. виховання, від 1933 – пед. ін-т, від 1998 – сучасна назва. Нині у складі Ун-ту діють 5 ін-тів (філології й журналістики; історії етнології та права; перспектив. технологій, економіки та фундам. наук; фіз. виховання та спорту; іноз. мов), 4 ф-ти (підготовки вчителів початк. класів, муз.-пед., заоч. навчання, природн.-геогр.), 43 каф., що готують фахівців із 39-ти спеціальностей. У свій час в Ун-ті працювали Г. Бушок, Д. Водзінський, А. Коржупова. Нині навч.-вих. процес забезпечують 564 викл., серед них 46 д-рів н., проф. (Г. Белканія, Г. Денисик, П. Дудик, П. Зузяк, Н. Іваницька, Р. Гуревич та ін.) і 239 канд. н., доц.; навчається бл. 10 тис. студентів. Матеріал. та тех. база ВНЗу: 3 навч. корпуси, 6 гуртожитків, наук. б-ка, 3 спорт. зали, 5 лаб. інформатики та обчислюв. техніки, 5 комп’ютер. класів, метод. центр з вивчення англ. мови, санаторій-профілакторій. Серед випускників: М. Стельмах, О. Левада, К. Гриб, А. М’ястківський, В. Юхимович, М. Каменюк, Н. Гнатюк, Л. Пастушенко. Осн. напрями н.-д. роботи: фундам. дослідж. у галузі гуманітар. і природн. наук; новий зміст освіти та методика навч. і виховання учнів. молоді; охорона навколиш. середовища і здоров’я людини. Ун-т підтримує наук. зв’язки з 50-ма ВНЗами України, співпрацює з АПНУ, відповідними НДІ НАНУ. Кафедри встановили в різних формах творчі зв’язки з провід. наук. центрами і навч. закладами Росії, Білорусі, Молдови, Узбекистану, Польщі, Чехії, Болгарії, США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Канади, Швейцарії, Австралії та ін. Ун-т бере участь у міжнар. освіт. орг-ціях (зокрема «TESOL Ukraine»), програмах і проектах. Діють нар. колективи худож. самодіяльності: хор. капела (кер. В. Газинський), фольклор. гурт «Щедрик» та ансамбль пісні й танцю «Веснянка» (кер. М. Вацьо), оркестр нар. інструментів (кер. О. Єфименко), жін. хор. капела (кер. Н. Кравцова). Від 1983 виходить багатотиражна г. «Педагог» (ред. В. Гандзюк), від 1999 – вид. «Наукові записки». Перший ректор – М. Запольський (1912–20), від 2003 – О. Шестопалюк.

А. Д. Ткаченко, А. К. Лисий

Стаття оновлена: 2005