Вінницький національний технічний університет - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вінницький національний технічний університет

ВІ́ННИЦЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ТЕХНІ́ЧНИЙ УНIВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців інженерно-технічного профілю. Засн. 1960 у Вінниці як заг.-тех. ф-т Київ. технол. iн-ту харч. пром-сті. 1966 реорганiз. у фiлiю Київ. полiтех. iн-ту, від 1974 – Вiнн. полiтех. iн-т, від 1994 – Вінн. держ. тех. ун-т, від 2003 – сучасна назва. У структурі Ун-ту навч.-наук. ін-ти: автоматики, електроніки та комп’ютер. систем упр.; буд-ва, теплоенергетики та газопостачання; електроенергетики, екології та електромеханіки; інформ. технологій та комп’ютер. інженерії; машинобудування та транспорту; радіотехніки, зв’язку та приладобудування; менеджменту; магістратури, аспірантури та докторантури; довузів. підготовки; інтеграції навчання з вироб-вом; організац. та метод. забезпечення навчання; перспектив. освіт. технологій; гуманітар.-пед. проблем та виховання; міжнар. зв’язків; а також НДІ проблем моделювання багатозв’язних систем, 13 н.-д. лаб. та н.-д. частина. Фахівців готують із 30-ти спеціальностей, функціонують також 3 ф-ти пiдвищення квалiфiкацiї – охорони праці для кер. підпр-в нар. госп-ва, енергетики, сучас. комп’ютер. технологій. На 46-ти каф. працюють 502 викл., з них – 57 д-рiв н. та проф., 334 канд. н. і доц. Серед відомих науковців Ун-ту – М. Друкований, Ю. Карпов, В. Кожем’яко, Г. Корчинський, І. Кузьмін, В. Маликов, Б. Мокін, В. Огородников, В. Осадчук, С. Ткаченко, М. Філинюк. На денній та заоч. формах навч. 7500 студентiв, а також іноз. студенти; співпрацює з навч. закладами за кордоном. Науковці Ун-ту займаються розробленням матем. моделей процесів, що відбуваються в енергет. та екол. системах, інформ.-вимірюв. систем та систем автомат. та автоматизов. керування ними; створенням теорії, матем. моделей і методів синтезу склад. систем контролю, діагностики та упр. у пром-сті, аерокосміч. і оборон. сферах, оптоелектрон. та інформ.-енергет. технологій. Ун-т має друкарню та ред., видає наук. ж. «Вiсник Вінн. політех. ін-ту» (від 1993), міжнар. наук. ж. «Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології» та громад.-полiт. часопис «Iмпульс» (обидва – від 2000). Соц. база Ун-ту: 12 навч. корпусів, спорткомплекс, 12 відкритих спорт. майданчиків, підзем. легкоатлет. манеж, стадіон, 7 гуртожитків, санаторій-профілакторій, їдальня, літня спорт. база на березі Пд. Бугу. Перший ректор Р. Кігель (1960– 76), від 1989 – Б. Мокін.

В. В. Грабко

Стаття оновлена: 2005