Вінницький фінансово-економічний університет - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вінницький фінансово-економічний університет

ВІ́ННИЦЬКИЙ ФІНА́НСОВО-ЕКОНОМІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – приватний вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузі економіки та права. Має 4-й рівень акредитації. Засн. 1995 як Вінн. ін-т регіон. економіки та управління. Від 2005 – сучасна назва. Здійснює підготовку за спеціальностями: менеджмент орг-цій, правознавство, фінанси, облік і аудит, екон. кібернетика. Функціонують ф-ти менеджменту, правознавства, екон., відділ. заоч. навчання, перепідготовки кадрів і магістратури. Заг. кількість студентів – 2500 осіб. Соц. база: 4 навч. корпуси, 6 комп’ютер. класів, б-ка, студент. кафе, спорткомплекс. Співпрацює з Ін-том держави і права НАНУ, Ін-том педагогіки і психології профес. освіти АПНУ, Міжнар. ін-том упр. (Москва). Ун-т видає журнали «Регіональна бізнес-економіка та управління», «Вісник наукових досліджень», «Економіка Вінниччини», г. «Вузівські вісті». Ректор – П. Білоконний.

П. Г. Білоконний

Стаття оновлена: 2005