Вінничук Дмитро Тимофійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вінничук Дмитро Тимофійович

ВІННИЧУ́К Дмитро Тимофійович (30. 04. 1937, с. Кононівка, нині у складі м. Сквира Київ. обл.) – вчений-зоотехнік. Д-р с.-г. н. (1986), проф. (1986), чл.-кор. УААН (1990). Премія УААН «За видатні досягнення в аграр. науці» (2001). Закін. Білоцерків. с.-г. ін-т (1959). Відтоді працював зоотехніком у Київ. обл.; ст. н. с. Черкас. с.-г. дослід. станції (1966–71) та НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР (смт Кулиничі Харків. р-ну Харків. обл., 1971–73); ст. н. с. (1973–75), зав. каф. розведення та відтворення тварин (1981–89) Укр. с.-г. академії (Київ); заст. дир. з наук. роботи Укр. НДІ розведення та штуч. осіменіння великої рогатої худоби (м. Бровари, 1975– 81); дир. Ін-ту розведення і генетики тварин УААН (с. Чубинське Бориспіл. р-ну Київ. обл., 1989–92); від 1992 – зав. відділу екології тваринництва, від 2000 – гол. н. с. Ін-ту агроекології та біотехнології УААН; від 2002 – гол. н. с. Ін-ту гідротехніки і меліорації УААН (обидва – Київ). Співавтор новостворених укр. червоно-рябої молоч. породи, центр. типу укр. чорно-рябої молоч. породи, укр. м’ясної та поліс. порід великої рогатої худоби. Обґрунтував оптимал. структуру породи щодо кількості ліній і родин, методику оцінки інтенсивності інбридингу в стаді та генет. схожості тварин, методику використання дисперсій. аналізу для оцінки поєднання ліній.

Пр.: Вирощування і відбір корів для машинного доїння. К., 1970; Досвід племінної роботи на молочно-товарній фермі. К., 1973; Модели селекции // Сельское хозяйство за рубежом. Москва, 1980; Шляхи створення високопродуктивного молочного стада. К., 1991 (співавт.); Порода животных как биологическая система: Теор. положения. К., 1993; Основи генетики і тваринництва. К., 1997 (співавт.); Технологія вирощування риби. К., 2002; Годівля бугаїв в різних регіонах України. К., 2003.

Літ.: Сірацький Й. З., Гончаренко І. В. Вінничук Дмитро Тимофійович // Вчені-селекціонери у тваринництві. Кн. 1. К., 1997.

О. Л. Трофименко

Стаття оновлена: 2005