Вінок Т. Шевченкові із віршів українських, галицьких, російських, білоруських і польських поетів - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вінок Т. Шевченкові із віршів українських, галицьких, російських, білоруських і польських поетів

«ВІНО́К Т. ШЕВЧЕ́НКОВІ ІЗ ВІ́РШІВ УКРАЇ́НСЬКИХ, ГА́ЛИЦЬКИХ, РОСІ́ЙСЬКИХ, БІЛОРУ́СЬКИХ І ПО́ЛЬСЬКИХ ПОЕ́ТІВ» – літературний альманах. Виданий 1912 в Одесі. Упорядкував М. Комаров. Художнє оформлення Л. Квачевського. Містить 131 віршову присвяту Т. Шевченкові (з них – 6 прижиттєвих) 91 слов’яномов. поета за 1841– 1912. Майже всі поезії попередньо друкувалися у різних книжк. виданнях та пресі, переважно у ж. «Основа», «Правда», «Зоря», «Рідний край», «Шершень». Серед авторів – І. Франко, Леся Українка, Панас Мирний, О. Афанасьєв-Чужбинський, П. Куліш, М. Максимович, М. Старицький, Л. Глібов, Б. Грінченко, В. Самійленко, О. Кониський, А. Кримський, Олександр Олесь, Д. Яворницький, Олена Пчілка, Х. Алчевська, К. Білиловський, Г. Комарова, О. Коваленко, М. Некрасов, І. Бєлоусов, В. Гіляровський, Янка Купала, Б. Залеський. У «Передмові» викладено історію створення збірника. Твори білорус. і польс. мовами надруковано в оригіналі та паралел. перекладах укр. мовою. Значна частина віршів супроводиться вказівками на час і місце написання, перші й наступні публікації, а також істор.-літ. коментарями. Наприкінці подано список віршів, які не включено через цензурні утиски або відсутність текстів. В архіві М. Комарова зберігся рукопис альманаху, а також матеріали до історії виходу його в світ.

Літ.: Зленко Г. «Шевченкіана» Михайла Комарова // Книга пам’яті. О., 1971; Його ж. Неувядаемый венок // Веч. Одесса. 1989, 21 янв.

Г. Д. Зленко

Стаття оновлена: 2005