Віра і наука - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Віра і наука

«ВІ́РА І НАУ́КА» – часопис, орган Української євангельської реформованої церкви. Виходив від 1925 у Станіславі (нині Івано-Франківськ), від 1926 – у м. Коломия (нині Івано-Фр. обл.) щомісяця (за винятком трьох чисел 1929, які вийшли у Львові), 1927–30 – двічі на місяць. 1931–32 за браком коштів не видавався, 1933–39 видання відновлено. До редколегії входили пастори П. Крат, В. Федів, Л. Бучак, М. Костів. Багато уваги приділялося історії Укр. євангел. церкви, розвитку євангел. руху на укр. землях та між українцями у світі, проблемам церк. реформи та об’єдн. напрямів євангелізму в одну євангел. церкву. Від 1936 публікувалися статті і проповіді, спрямов. проти більшовизму як ворога релігії взагалі і духов. розвитку нації зокрема, відгуки на маніфестації і протести проти переслідування релігії та духов. осіб у СРСР. Вміщено також матеріали, присвяч. нац.-культур. і громад. життю краю, сусп.-політ. подіям в Україні та світі, перебудові на нац. засадах шкіл. справи у селах Галичини; здоров’ю та вихованню молоді тощо. Публікувалися вірші Т. Шевченка, І. Франка, повісті М. Левицької, А. Ірасека; бібліографії та рецензії. Журнал зазнавав постій. цензур. утисків. Географія розповсюдження: Україна, Польща, Чехо-Словаччина, Франція, Канада, США.

М. М. Романюк, М. В. Галушко

Стаття оновлена: 2005