Віра і розум - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Віра і розум

«ВІ́РА І РО́ЗУМ» – перший богословсько-філософський часопис Російської імперії. Виходив від 1884 до серпня 1917 при Харків. духов. семінарії. Щорічно видавалися 24 номери часопису, від 1916 – 12, 1917 – 6 номерів. Засн. – архієпископ Харківський та Охтирський Амвросій (О. Ключарьов). Ред. – І. Кратиров, О. Мартинов (1893–94), І. Знаменський (від 1894), К. Істомін (1899– 1906), О. Юшков (1906–16), П. Красін (1916–17). Додатки часопису: «Листок для Харьковской епархіи» (1884–1903), «Известия по Харьковской епархіи» (1904–16), «Пастырь и паства» (від жовтня 1915). Із часописом співпрацювали: В. Кудрявцев-Платонов, Є. Амфітеатров, О. Бєляєв, С. Глаголєв, І. Корсунський, П. Ліницький, М. Барсов, В. Снєгірьов, Т. Буткевич, В. Добротворський, М. Стелецький, Ф. Зеленогорський, В. Надлєр, М. Остроумов, О. Шилтов, Г. Струве та ін. Друкувалися статті з проблем богослов’я та філософії: онтології, гносеології, логіки, філос. релігії, соц., морал. філософії, культурології, естетики, взаємин віри і розуму, науки і релігії, філос. питань природознавства, соціології, історії світ. філософії. Висвітлювалися стан розвитку філософії в Києво-Могилян. та Київ. і Моск. духов. академіях, творчість Ф. Прокоповича, Г. Сковороди, П. Юркевича, слов’янофілів та ін.; заг.-богослов. проблеми (природне богопізнання, джерела догматики, сутність і походження релігії); історія Старого й Нового Заповітів; нариси з вітчизн. та зх. церк. історії; біогр. матеріали про церк. діячів. Важл. напрямом були полем. статті, спрямов. проти католицизму, протестантизму, сектантства, толстовства, соц. вчень, сх. релігій, позавіросповід. містики (окультизму, спіритизму, теософії). Видання журналу відновлено 2000 у Харкові під назвою «Віра і Розум». Серед авторів – теологи, філософи, історики, релігієзнавці, культурологи, соціологи.

Літ.: Шудрик І., Щедрін А. Богословсько-філософський часопис «Віра і Розум»: Місце і роль в істор.-філос. процесі кін. ХІХ – поч. ХХ ст. // ФД. 2002. № 2; Вони ж. О богословско-философском журнале «Вера и Разум» // ВФ. 2004. № 10.

І. О. Шудрик, А. Т. Щедрін

Стаття оновлена: 2005