Вірт Ігор Степанович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Вірт Ігор Степанович


Вірт Ігор  Степанович

ВІРТ Ігор Степанович (09. 09. 1956, с. Вороблевичі Дрогоб. р-ну Львів. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2002). Закін. Львів. ун-т (1978). Працював 1978–79 у Львів. НДІ матеріалів; від 1979 – у Дрогоб. пед. ун-ті (від 2004 – проф.). Наук. дослідж. у галузі фізики напівпровідників: фіз. явища в сполуках А2В6 і напівпровідниках з вузькою забороненою зоною, фотоелектр. і оптичні властивості напівпровідників, фізика макродефектів і кластерів у твердих тілах, епітаксійні плівки, твердотільні прилади та інфрачервона техніка, мікро- і наноелектроніка.

Пр.: Влияние электрического поля на релаксацию фотопроводимости в кристаллах Hg08Cd02Te // ФТП. 1997. Т. 31, вып. 8; Неравновесные процессы в n+–p переходах на основе Hg1-xCdxTe в магнитном поле // Письма в ЖТФ. 1997. № 22; Modelling of growth of thin solid films obtained by pulsed laser deposition // Applied Surface Science. 2000. Vol. 168, № 4 (співавт.); Effect of thermal neutron irradiation on the electrophysical and photoelectric properties of Hg08Cd02Te crystals // Semiconductor Physics, Quantum Electronics. 2000. Vol. 3, № 3 (співавт.).

Статтю оновлено: 2005